Aktualności


Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Jesteś studentem, młodym naukowcem, sportowcem, artystą? Angażujesz się społecznie? Planujesz studia w kraju lub za granicą? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/moje-stypendium/)


Informacja o programie Czyste Powietrze

(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/program-czyste-powietrze/)


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/)


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116111
Prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 uzupełnia istotną lukę w systemie pomocy dzieciom w Polsce.
Możliwość anonimowej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych ważna jest zawsze, a szczególnie teraz.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., zwraca się z prośbą do wszystkich osób dobrej woli, o przekazywanie wszelkiego sprawnego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych, do tutejszego Ośrodka.

(czytaj więcej…)


Komunikat dotyczący wsparcia psychologicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego.

Pomoc psychologiczna świadczona jest wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.

Psycholog dla osób dorosłych
pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00
pod numerem telefonu 41 276 76 48

Specjalista profilaktyki uzależnień
zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 pod numerem telefonu 41 276 76 00


Informacja o zawieszeniu części działań środowiskowych, szkoleń, warsztatów, spotkań w Miejscach Aktywności Lokalnej, Szkoły Rodzin prowadzonych w ramach projektów ” Akcja Aktywizacja” i “Razem Raźniej”.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii do odwołania wstrzymuje się realizację części działań prowadzonych w ramach projektów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


MOPS przestrzega: Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na nadużycia i wyłudzenia.

(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy z określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą internetowych systemów bankowych.

Prosimy również o wykorzystanie kontaktu telefonicznego w sprawach dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy na nr:

  • Sekretariat 41 2767600
  • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 2767643, 41 2767617
  • Karta Dużej Rodziny 41 2767617
  • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) – spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice
  • Dział Świadczeń Rodzinnych – nazwiska A – Kas 41 2767610, Kat-Podk 41 2767671, Podp-Ż 41 2767663
  • Fundusz Alimentacyjny 41 2767655
  • Dział Pomocy Usługowej 41 2767661, 41 2767625, 41 2767657
  • Zespół Interdyscyplinarny 41 2767639
  • Dział Administracyjno-Techniczny 41 2767630

Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt


Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

(czytaj więcej…)


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020.

(czytaj więcej…)


Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (czytaj więcej…)