Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Świętokrzyskie dla Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczął Projekt nadzwyczajny, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Celem Projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są stronie internetowej pod adresem: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88.


Nieodpłatna pomoc prawna Stowarzyszenia Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat ostrowiecki, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – stowarzyszenie prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowano następujące materiały:

 1. E-biuletyn z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
 2. Wzory dokumentów prawnych z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Materiały są dostępne również do pobrania na dedykowanej dla powiatu internetowej, podstronie projektowej pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ostrowiecki-2022/.

Stowarzyszenie Sursum Corda publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa na swoim profilu na Facebooku pod adresem: http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194

Dane kontaktowe:

Marcin Kałużny
Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
pomoc-prawna@sc.org.pl
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00 www.pomocprawna.sc.org.pl


Wydawanie żywności w PKPS

baner z logami PKPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniach od 04.07.2022 do 06.07.2022 wyznaczono termin na odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wydawanie żywności w godzinach od 8:00 do 13:00 w magazynie PKPS na ul. Samsonowicza 17A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać:

 • aktualne skierowanie z MOPS (druk)
 • dowód osobisty
 • upoważnienie – w przypadku, gdy skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko
 • numerek jeżeli odbierają kolejny raz

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i zachowaniu odpowiedniego dystansu

baner program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Ogólnopolska Karta Seniora i Europejska Karta Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wszelkie informacje dotyczące wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora są dostępne pod adresem: https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/


Poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne

Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju. Możliwość uzyskania pomocy psychologicznej blisko domu pozwala objąć wsparciem również rodzinę dziecka. Zaletą ośrodków I stopnia referencyjności jest możliwość uzyskania pomocy bez skierowania. Wpływa to na skrócenie drogi pacjenta do otrzymania niezbędnej pomocy. Ważnym atutem Ośrodków jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na wizytę oraz kompleksowość udzielanej pomocy.

Niezwykle ważne jest, aby osoby potrzebujące wiedziały, gdzie mogą zgłosić się po niezbędną pomoc.

Wykaz Ośrodków I stopnia referencyjności dostępny jest pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – ankieta dla mieszkańców miasta

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju rozpoczął pracę nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Dokumenty powstają w ramach wspólnego Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.05.2021r MOF Miasta Północy 17 samorządów Gmina Skarżysko – Kamienna Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ćmielów, Gmina Bałtów, Gmina Bodzechów, Gmina Waśniów, Gmina Kunów, Gmina Starachowice, Gmina Brody, Gmina Pawłów, Gmina Wąchock, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Końskie , Gmina Stąporków.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.
Opracowanie planu pozwoli lepiej:

 • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach, w całym obszarze funkcjonalnym,
 • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
 • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ww. dokumentów, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy ich tworzeniu.
TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE
Ankietę można wypełnić pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform?usp=sf_link

Ankietę można wypełniać do 20 czerwca 2022.


Festyn z okazji „Dnia Rodziny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na festyn z okazji „Dnia Rodziny” ,który odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku godzinie 13:00 na placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Świętokrzyskiej 22.

W programie :

 • muzyka na żywo,
 • gry, zabawy, konkursy,
 • dmuchany zamek, wata cukrowa,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • poczęstunek (grill)

Realizatorzy: Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, Szkoła Rodziny, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Informacje o pomocy obywatelom Ukrainy


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością / Допомога громадянам України з інвалідністю

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Szczegóły programu dostępne na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

Kontakt z Oddziałem Świętokrzyskim e-mail: kielce@pfron.org.pl lub telefonicznie:
Moduł I – numer telefonu +48 41 23 09 780
Moduł II – numer telefonu +48 41 23 09 705
Moduł III – numer telefonu + 48 41 23 09 722


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy / Психологічна допомога громадянам України

Муніципальний центр соціальної допомоги в Островці Свентокшиському повідомляє, що в місцевому центрі є можливість скористатися психологічною підтримкою.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w tutejszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór kandydatów na opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#opiekun-tymczasowy


Informacje o świadczeniach dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy można znaleźć pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#zakwaterowanie-i-wyzywienie

Uwaga!!

Ze strony można pobrać wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

На сайті можна завантажити заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 300,00 злотих на одну особу, призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори