Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim


plakat pomagamy samotni

źródło: federacja-socjalnych.pl


Ulotka dotycząca kwarantanny domowej


Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Więcej informacji w serwisie RP

Do pobrania Kwarantanna domowa


Nabór wniosków w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

(czytaj więcej…)


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020.

(czytaj więcej…)


Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Porady dla seniorów


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją administratora budynku siedziba Ośrodka przy ul. Świętokrzyskiej 22 została zamknięta dla interesantów od dnia 16.03.2020 do odwołania. Na parterze budynku są udostępnione telefony do poszczególnych instytucji. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy z określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Prosimy również o wykorzystanie kontaktu telefonicznego w sprawach dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy na nr:

 • Sekretariat 41 2767600
 • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 2767664, 41 2767642
 • Karta Dużej Rodziny 41 2767617
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) – spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – nazwiska A – Kub 41 2767610, Kuch-Rom 41 2767659, Ron-Ż 41 2767663
 • Fundusz Alimentacyjny 41 2767655
 • Windykacja 41 2767672, 41 2767649
 • Dział Pomocy Usługowej 41 2767661, 41 2767625, 41 2767657
 • Zespół Interdyscyplinarny 41 2767639, 41 2767638
 • Dział Techniczny 41 2767660

Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt


Informacje dotyczące zagrożenia koronawirusem

(czytaj więcej…)


wydawanie żywność PKPS 27 luty - 03 marzec 2020 roku


Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (czytaj więcej…)


Informujemy, że w dniach 14.08.2020 i 24.12.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski nie  będzie czynny.

Zarządzenie Dyrektora MOPS


UWAGA!! Nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

www.mopsostrowiec.4bip.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności, edycja 2020”

Informujemy organizacje pozarządowych działające na terenie Gminy Ostrowiec, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w konkursie, iż jako MOPS, chętnie podejmiemy współpracę w ramach projektu.

Konkurs

Program


ASOS 2020 wystartował, można składać oferty!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br. (czytaj więcej…)


Wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać przez Internet!

Oddział Świętokrzyski PFRON informuje o możliwości składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. (czytaj więcej…)


Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start są przyjmowane w niżej podanych punktach (czytaj więcej…)


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W 2020 ROKU – WYŻSZA KWOTA

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie ono o 247,00 zł.
W dniu 23 października 2019 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2019 r. poz. 1067) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2019. w prawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1830 zł miesięcznie.


Jak chronić swoje dane osobowe? UODO wyjaśnia

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych nakreślił kilka zasad, których stosowanie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych każdego użytkownika sieci i nie tylko.

(czytaj więcej…)


Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów.
W publikacji znajdziemy m.in. odpowiedzi na takie pytania:
– Jak długo może trwać zatrzymanie sprawcy?
– Na podstawie jakich przepisów prawnych policja mają uprawnienie do zatrzymania sprawcy?
– W jaki sposób osoba pokrzywdzona może złożyć organom ścigania zawiadomienie o popełnionym na jej szkodę przestępstwie?
– Co może być dowodem w sprawie o znęcania się?
– W jaki sposób rozpoczyna się ściganie osoby stosującej przemoc w rodzinie?
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

do pobrania


Konkurs na Inicjatywy sąsiedzkie, zwany dalej konkursem, jest realizowany na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” – zadania organizowanie społeczności lokalnej, realizowanego przez partnera projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Projekt jest finansowany ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(czytaj więcej..)


Regionalny Konkurs Grantowy Programu “Równać Szanse 2019”

 (czytaj więcej…)


 

            

 

 

Od 1 lipca program Rodzina 500 + będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) (…)

czytaj dalej…


Program “Dobry Start”

Dobry StartMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z wejściem rządowego programu „Dobry start” – 300 zł na wyprawkę, wnioski w sprawie ustalenia prawa do tego świadczenia będą przyjmowane od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (za pomocą Portalu Informacyjno Usługowego Emp@tia oraz za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych), a drogą tradycyjną od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r.

„Dobry start” – 300 zł na wyprawkę, to świadczenie, które rodzice będą raz w roku otrzymywać na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 lat lub do 24 r.ż.,  jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 20 urodzinami, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie będzie przyznawane bez względu na dochód rodziny.

Złożenie wniosku elektronicznie znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli zaoszczędzić czas !

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22, V piętro, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Szczegółowe informacje dotyczące rządowego programu Dobry Start można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce
czytaj dalej

Projekt GraduatON

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej


Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

czytaj dalej


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny

Oferta kształcenia skierowana jest do osób bezrobotnych i pracujących.

patrz dalej

 


W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30 dzięki współpracy pracowników socjalnych zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z Radą Osiedla Częstocice…

czytaj dalej…


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,V piętro, uprzejmie informuje,

od 1 kwietnia 2019 r. wnioski są przyjmowane od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w piątki od 7.00 do 16.00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, wychowawczych oraz Dobry Start są przyjmowane w:

 • pokój 5.18, obsługującym nazwiska: A – Jeż,
 • pokój 5.15, obsługującym nazwiska: Jęcz – Nowak…,
 • pokój 5.6, obsługującym nazwiska: Nowako… – Soj,
 • pokój 5.12, obsługującym nazwiska: Sok – Ź,
 • pokój 5.16, obsługującym osoby, wobec których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń Dobry Start są przyjmowane w pokoju 5.13.

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski na w/w świadczenia, można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną i za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2019

czytaj więcej…


Ustawa „Mama 4+”

W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303).
Wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:

 1. matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
 2. ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wspomniany na wstępie obowiązek wychowania określonej liczby dzieci dotyczy dziecka własnego lub współmałżonka lub dziecka przysposobionego lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenie wychowawcze może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, jednak pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Świadczenia wychowawcze może zostać nie przyznane w przypadku gdy:

 1. osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
 2. w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie to nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym


Dzień Sprawiedliwości Społecznej

czytaj więcej..


Zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”.

Podkreślamy, że w myśl w/w Ustawy :

prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli  dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia poniższe warunki:

„dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18  roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności”.

Prosimy również pamiętać o uzupełnianie wniosków o adresy dzieci, które nie zamieszkują z rodzicami


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W 2019 ROKU- WYŻSZA KWOTA

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie ono o 106 zł.

W dniu 14 listopada 2018 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.


Ogłoszenie rekrutacyjne PROJEKT AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/201 ogłasza rekrutację do II edycji projektu AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA

W ramach projektu min. szkolenia grupowe – kurs spawalniczy oraz indywidualne np. prawo jazdy C, C+E, D, operator koparko-ładowarki, uprawnienia elektryczne/energetyczne/gazowe, księgowość, handlowiec+prawo jazdy B

czytaj więcej…


Informacja przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca spraw, które obywatele mogą załatwić drogą elektroniczną…

czytaj więcej…


Nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej

czytaj dalej…


Wyższe świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

czytaj więcej..


Bezpłatne porady prawne

W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych drogą internetową oraz porad psychologicznych w formie telefonu zaufania. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017„Samodzielni i skuteczni”.

Porady prawne – świadczone są drogą internetową poprzez stronę:

http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

Porady psychologiczne – świadczone są w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że jest realizatorem innowacji społecznej w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji, w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Projekt „Lokator” to autorski i nigdzie dotąd nierealizowany pomysł pracowników naszego Ośrodka, polegający na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych.

czytaj więcej…


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia DOBRY START będą wysyłane z adresu e-mail:

info_sr@mopsostrowiec.pl

Informacje te wysyłane będą z automatu – prosimy nie odpowiadać na nie. Ponadto prosimy o nie kierowanie żadnej korespondencji na ten adres poczty elektronicznej.


dobray start online


Składanie wniosków drogą elektroniczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) przez Internet za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.

Empatia

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Bank Polski PKO BP, Inteligo, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao S.A., mBank, ING Banku Śląskiego, Millennium, Envelo (Grupa Poczty Polskiej).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/


Bezpieczny i Aktywny Senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Ulotka – Bezpieczny i Aktywny Senior

Jak wybrać placówkę TT

Informator – Bezpieczny i Aktywny Senior