Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

starsze wypłacające pieniądze z bankomatu i płacące kartą w aptece; zawiera hasło: Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo oraz numer infolini ZUS 22 560 16 00

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo!

Dowiecie się tam jakie korzyści płyną z posiadania konta w banku oraz jak bezpiecznie z niego korzystać. Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne.
Zajdziecie tam Państwo informacje:

 • Jak założyć konto bankowe
 • Co daje konto w banku
 • Jak bezpiecznie korzystać z konta.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo:

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21.02.2021 – 28.02.2021

(czytaj więcej…)


11 lutego – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Ulotka

Materiał dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/0s9z6fIkxFQ


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje , że od 1 lutego 2021 r. można składać na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+ wnioski drogą elektroniczną.

Dostępne są 3 kanały:

Ponadto informujemy, że w/w wnioski można od 1 kwietnia 2021r. składać także osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 01.06 20211 r. i będzie obowiązywał do 31.05.2022 r.

Ważne:
Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021 r., złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Uwaga:
Rodzic, który złoży wniosek do końca kwietnia będzie miał gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.


Nowe numery kont bankowych Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od dnia 01 lutego 2021 obsługę bankową ośrodka przejmuje Santander Bank Polska S.A.
Nowe numery kont obowiązujące od 01 lutego 2021 r.:

59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów


Szczepienia przeciwko COVID-19 w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 r.

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone są zapisy na szczepienia.

(czytaj więcej…)


Komunikat o ogłoszeniu programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

treść ogłoszenia


Komunikat o ogłoszeniu programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

treść ogłoszenia


Świadczenie Pielęgnacyjne w 2021 – wyższa kwota

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie ono o 141,00 zł.
W dniu 12 listopada 2020r. w Monitorze Polskim (M.P. 2020r. poz.1031) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 listopada 2020r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021r.
Od 1 stycznia 2021r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1971,00 zł miesięcznie


Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych

W ramach projektu pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” realizowanego w zakresie zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.
Filmy udostępnione zostały na kanale YouTube.com Fundacji Edukacji Nowoczesnej:
link do filmów

Filmy wyróżnia audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Z filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

 • gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;
 • podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez
  konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;
 • pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta
  e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;
 • euslugi.policja.pl – jak korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;
 • dane.gov.pl – jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji
  publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;
 • biblioteki cyfrowe – jak korzystać z platform umożliwiających dostęp
  do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

Razem przeciwko marnotrawieniu żywności

Informujemy przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. W tym celu należy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodzinny i systemu pieczy zastępczej,
 3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji życzymy wszystkim Osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami wszystkiego najlepszego, pomyślności, pogody ducha zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, wytrwałości oraz powodzenia w pokonywaniu codziennych trudności.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Od dnia dzisiejszego (30.11.2020) zaczynają obowiązywać regulacje, mające na celu lepszą ochronę ofiar i skuteczniejszą walkę ze sprawcami przemocy domowej.
(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z decyzją Zarządcy o zamknięciu budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 od dnia 26.10.2020, załatwianie wszelkich spraw następuje poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Na parterze budynku oraz na stronie internetowej są udostępnione numery telefonów. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy. Wszystkie świadczenia, które wypłaca MOPS wypłacane są w terminie i nie ma żadnych opóźnień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.
Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.
Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Prosimy również o kontakt telefoniczny na nr:

 • Sekretariat 41 2767600
 • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 2767664, 41 2767642
 • Karta Dużej Rodziny 41 2767617
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) 41 2767603; spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice dostępny jest pod adresem Kontakt do pracowników socjalnych
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – nazwiska A – Kub 41 2767610, Kuch-Rom 41 2767659, Ron-Ż 41 2767663
 • Fundusz Alimentacyjny 41 2767655
 • Windykacja 41 2767672, 41 2767649
 • Dział Pomocy Usługowej 41 2767661, 41 2767625, 41 2767657
 • Zespół Interdyscyplinarny 41 2767639, 41 2767638
 • Dział Techniczny 41 2767660
 • Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt