Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Szczepienia przeciwko COVID-19 w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 r.

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone są zapisy na szczepienia.

(czytaj więcej…)


Komunikat o ogłoszeniu programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

treść ogłoszenia


Komunikat o ogłoszeniu programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

treść ogłoszenia


Świadczenie Pielęgnacyjne w 2021 – wyższa kwota

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie ono o 141,00 zł.
W dniu 12 listopada 2020r. w Monitorze Polskim (M.P. 2020r. poz.1031) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 listopada 2020r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021r.
Od 1 stycznia 2021r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1971,00 zł miesięcznie


Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych

W ramach projektu pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” realizowanego w zakresie zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.
Filmy udostępnione zostały na kanale YouTube.com Fundacji Edukacji Nowoczesnej:
link do filmów

Filmy wyróżnia audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Z filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

 • gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;
 • podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez
  konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;
 • pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta
  e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;
 • euslugi.policja.pl – jak korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;
 • dane.gov.pl – jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji
  publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;
 • biblioteki cyfrowe – jak korzystać z platform umożliwiających dostęp
  do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

Informacja dotycząca wypłat świadczeń w grudniu 2020 r.

Informujemy, że wszystkie świadczenia w miesiącu grudniu 2020 roku będą przez Ośrodek wypłacane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
Przewidujemy zakończenie wypłat przed Świętami.


Razem przeciwko marnotrawieniu żywności

Informujemy przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. W tym celu należy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodzinny i systemu pieczy zastępczej,
 3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji życzymy wszystkim Osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami wszystkiego najlepszego, pomyślności, pogody ducha zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, wytrwałości oraz powodzenia w pokonywaniu codziennych trudności.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Od dnia dzisiejszego (30.11.2020) zaczynają obowiązywać regulacje, mające na celu lepszą ochronę ofiar i skuteczniejszą walkę ze sprawcami przemocy domowej.
(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z decyzją Zarządcy o zamknięciu budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 od dnia 26.10.2020, załatwianie wszelkich spraw następuje poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Na parterze budynku oraz na stronie internetowej są udostępnione numery telefonów. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy. Wszystkie świadczenia, które wypłaca MOPS wypłacane są w terminie i nie ma żadnych opóźnień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.
Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.
Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Prosimy również o kontakt telefoniczny na nr:

 • Sekretariat 41 2767600
 • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 2767664, 41 2767642
 • Karta Dużej Rodziny 41 2767617
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) 41 2767603; spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice dostępny jest pod adresem Kontakt do pracowników socjalnych
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – nazwiska A – Kub 41 2767610, Kuch-Rom 41 2767659, Ron-Ż 41 2767663
 • Fundusz Alimentacyjny 41 2767655
 • Windykacja 41 2767672, 41 2767649
 • Dział Pomocy Usługowej 41 2767661, 41 2767625, 41 2767657
 • Zespół Interdyscyplinarny 41 2767639, 41 2767638
 • Dział Techniczny 41 2767660
 • Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt

Przypominamy, że osoby, które potrzebują zaświadczenia z tutejszego Ośrodka powinny dostarczyć wypełniony Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Ostrowiec pod adresem:

Wniosek o wydanie zaświadczenia


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski informuje, iż od dnia 23 października 2020 r., do dnia 31 grudnia 2020 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) dla seniorów powyżej 70 r.ż., którzy ograniczyli wychodzenie na zewnątrz, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
Pomoc w dostarczeniu zakupów jest nieodpłatna. Za zakupy płaci Senior.

Seniorze!
jeśli zdecydowałeś się zostać w domu i chcesz skorzystać z tej form pomocy, koniecznie zadzwoń na infolinie

22 505 11 11

Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim skontaktuje się z Tobą telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00.
Ustalicie szczegóły dostarczenia zakupów.


Program Czyste Powietrze

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do drugiej części Programu “Czyste Powietrze”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wydaje zaświadczenia o dochodach dla mieszkańców Ostrowca Św., zainteresowanych bezzwrotnymi dotacjami.
Zaświadczenia wydawane są na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane. Żądanie można złożyć w MOPS osobiście – wrzucając do skrzynki podawczej przed budynkiem ul. Świętokrzyska 22, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

Do pobrania:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje zgłoszenia Kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych


MOPS przestrzega
Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na nadużycia i wyłudzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim apeluje do wszystkich seniorów i osób samotnych zamieszkujących na terenie naszego miasta, o ostrożność i szczególną uwagę wobec osób, które w próbują dostać się do ich mieszkań.
Otrzymaliśmy bardzo niepokojące sygnały, iż do mieszkań, szczególnie osób starszych i samotnych zgłaszają się osoby podające się za pracowników ośrodka pomocy społecznej. Chcemy Państwa bardzo gorąco uczulić na takie sytuacje. To nie są pracownicy naszego Ośrodka. Nasi pracownicy socjalni dysponują legitymacją służbową oraz imiennym identyfikatorem, który przedstawiają podczas pierwszego kontaktu. W każdym przypadku seniorzy którzy dotychczas korzystali z pomocy i wsparcia MOPS znają swoich pracowników osobiście. Na wizytę w domu seniora, pracownicy umawiają się osobiście.
W przypadku nowych zgłoszeń o pomoc dla seniora – telefonicznych, szczególnie od członków rodzin mieszkających na co dzień poza terenem Ostrowca, pracownicy osobiście w rozmowie telefonicznej ustalają zarówno z rodziną, jak i z podopiecznym zakres pomocy. Dodatkowo informujemy, kiedy i o której godzinie ta pomoc zostanie udzielona przez pracowników MOPS.

Drodzy Seniorzy.

Apelujemy bądźcie bardzo ostrożni przed otwarciem drzwi nieznanej Wam osobie. Zawsze proście o pokazanie legitymacji służbowej MOPS, a w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości najpierw zadzwońcie do naszego Ośrodka pod numer 41 276-76-57 lub 276-76-28 lub 276 -76-50, aby potwierdzić tożsamość osoby podającej się za naszego pracownika.
Jeżeli trudnością jest wykonanie takiego telefonu poproście o to sąsiada.


Wzory prawidłowo wypełnionych wniosków

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Ruszył nabór do projektu kompleksowej rehabilitacji

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt PFRON skierowany do wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę zarobkową.
Program daje możliwość również tym wszystkim, którzy ze względów zdrowotnych nigdy jeszcze nie pracowali.

Kompleksowa rehabilitacja składa się z trzech elementów, które wzajemnie się uzupełniają:

Moduł zawodowy – spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,

Moduł medyczny – zabiegi fizjoterapeutyczne,

Moduł psychospołeczny – wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
Udział w projekcie związany jest z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Aktualnie funkcjonują cztery ośrodki:

 • ORK Wągrowiec
 • ORK Grębiszew
 • ORK Nałęczów
 • ORK Ustroń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym PFRON tel. 22 50 55 600 lub email – ork@pfron.org.pl
Rekrutacja trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 września 2021 r lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie PFRON.


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

INFORMUJE

że od 01.08.2020 przyjmowanie wniosków w wersji papierowej dotyczących:

 • zasiłków rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start,

odbywać się będzie poprzez wrzucanie w/w wniosków do urn, zlokalizowanych przy głównym wejściu do budynku.

Prosimy, żeby uzupełnione wnioski były dobrze spięte, włożone w koszulkę lub w kopertę.

Ponadto informujemy, iż wszelkiego rodzaju wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez strony:

Emp@tia,

– bankowość elektroniczna,

– ZUS PUE.

WAŻNE:

 1. Dla Państwa informacji, na drzwiach budynku będą wywieszone wzory wypełnionych wniosków.  
 2. W celu zachowania ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada 2020.
 3. Okres świadczeniowy  Programu „ Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31. Wobec powyższego przyjmowanie wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
  1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  1 kwietnia 2021 w formie papierowej oraz droga pocztową

Ponadto informujemy, iż w punkcie informacji MOPS, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych może udzielić wskazówek przy wypełnianiu wniosku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021:

 1. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. – PIT 11 za 2019 r. lub pit -36 za 2019 r.
 2. świadectwa pracy wykonywanej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 3. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż wykonywana w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 4. zaświadczenie ZUS/KRUS/ MSWiA o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r. (dotyczy tylko osób które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe),
 5. oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2019 r.
 6. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za 2019 r. (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ulga na dzieci, alimenty – w tym uzyskane od komornika, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, diety uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, dochód uzyskany z zatrudnienia poza granicami RP),
 7. numer rachunku bankowego,
 8. dane członków rodziny (imię nazwisko pesel),
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku dzieci które dojeżdżają do szkoły lub zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła oraz dzieci które ukończyły 18 lat),
 10. zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła (w przypadku dzieci które zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła),
 11. zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych alimentów za 2019 r.
 12. wydruk z CEIDG ( dot. osób prowadzących działalność gospodarczą),
 13. zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
 14. wyrok rozwodowy, orzekający separację, wyrok alimentacyjny, orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 15. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego ze wskazaniem dziecka, okresu na jaki urlop został udzielony oraz okresu zatrudnienia,
 16. akt zupełny urodzenia dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 17. oświadczenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku osób pracujących za granicą (dane członków rodziny, adres zamieszkania poza granicami członka rodziny, nazwa pracodawcy, data podjęcia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, informacja czy świadczenia się pobierane poza granicami RP oraz informacja czy członek rodziny przebywający w RP jest aktywny zawodowo).

aktualne informacje dotyczące koronawirusa

(czytaj więcej…)


linia pomocy pokrzywdzonym str 1
linia pomocy pokrzywdzonym str 2

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od lipca 2020 r funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.
(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że już
od 01 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia:

 • DOBRY START 300+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze 500+ (dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia).

Przypominamy, że można tego dokonać przy pomocy:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA,
 • e-PUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu cyfrowego).

Złożenie wniosku elektronicznego znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli państwu zaoszczędzić czas!


Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecnie świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie składacie Państwo wniosków o niniejsze świadczenie.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że już od 01 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia:

 • DOBRY START 300+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze 500+ (dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia).

Przypominamy, że można tego dokonać przy pomocy:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA,
 • e-PUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu cyfrowego).

Złożenie wniosku elektronicznego znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli państwu zaoszczędzić czas!


Uwaga! Zmiany w sposobie obsługi klientów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

(czytaj więcej…)


“Złotówka za złotówkę” w Funduszu alimentacyjnym

Rodzice, którzy o małą kwotę przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będą otrzymywać je w pomniejszonej wysokości. Jest to tak zwana zasada „złotówka za złotówkę” (taka zasada stosowana jest od kilku lat przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego). Dzięki wykorzystaniu wspomnianej reguły w takich przypadkach rodzice zachowają (lub uzyskają) pieniądze na dzieci, tyle że w zmniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie znalazło się w artykule 18 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Oprócz zasady „złotówka za złotówkę” w projekcie znalazła się jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca FA – wprowadzenie do przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) – podwyższenie progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń na dzieci z FA do 900zł (z 800 zł).
Obie te zmiany będą uwzględniane w FA przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.