Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją administratora budynku siedziba Ośrodka przy ul. Świętokrzyskiej 22 została zamknięta dla interesantów od dnia 16.03.2020 do odwołania. Na parterze budynku są udostępnione telefony do poszczególnych instytucji. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy.


aktualne informacje dotyczące koronawirusa

(czytaj więcej…)


Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od lipca 2020 r funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.
(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że już
od 01 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia:

 • DOBRY START 300+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze 500+ (dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia).

Przypominamy, że można tego dokonać przy pomocy:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA,
 • e-PUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu cyfrowego).

Złożenie wniosku elektronicznego znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli państwu zaoszczędzić czas!


Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecnie świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie składacie Państwo wniosków o niniejsze świadczenie.Od dnia 08.06.2020 (poniedziałek) klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim obsługiwani będą w godzinach 7.00-15.00, w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, pojedynczo z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Prosimy o zakładanie maseczek zasłaniających nos i usta oraz zachowanie odległości 2 metrów od osób oczekujących w kolejce do Punktu.
Prosimy o wyrozumiałości i cierpliwość podczas obsługiwania.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że już od 01 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia:

 • DOBRY START 300+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze 500+ (dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia).

Przypominamy, że można tego dokonać przy pomocy:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA,
 • e-PUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu cyfrowego).

Złożenie wniosku elektronicznego znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli państwu zaoszczędzić czas!


Uwaga! Zmiany w sposobie obsługi klientów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

(czytaj więcej…)


“Złotówka za złotówkę” w Funduszu alimentacyjnym

Rodzice, którzy o małą kwotę przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będą otrzymywać je w pomniejszonej wysokości. Jest to tak zwana zasada „złotówka za złotówkę” (taka zasada stosowana jest od kilku lat przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego). Dzięki wykorzystaniu wspomnianej reguły w takich przypadkach rodzice zachowają (lub uzyskają) pieniądze na dzieci, tyle że w zmniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie znalazło się w artykule 18 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Oprócz zasady „złotówka za złotówkę” w projekcie znalazła się jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca FA – wprowadzenie do przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) – podwyższenie progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń na dzieci z FA do 900zł (z 800 zł).
Obie te zmiany będą uwzględniane w FA przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.


Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Jesteś studentem, młodym naukowcem, sportowcem, artystą? Angażujesz się społecznie? Planujesz studia w kraju lub za granicą? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

(czytaj więcej…)


Informacja o programie Czyste Powietrze

(czytaj więcej…)


Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

(czytaj więcej…)


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

(czytaj więcej…)


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116111
Prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 uzupełnia istotną lukę w systemie pomocy dzieciom w Polsce.
Możliwość anonimowej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych ważna jest zawsze, a szczególnie teraz.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., zwraca się z prośbą do wszystkich osób dobrej woli, o przekazywanie wszelkiego sprawnego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych, do tutejszego Ośrodka.

(czytaj więcej…)


Komunikat dotyczący wsparcia psychologicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego.

Pomoc psychologiczna świadczona jest wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.

Psycholog dla osób dorosłych
pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 13.00
pod numerem telefonu 41 276 76 48

Psycholog dla dzieci i młodzieży
dyżuruje we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00 pod numerem telefonu 507859131


Informacja o zawieszeniu części działań środowiskowych, szkoleń, warsztatów, spotkań w Miejscach Aktywności Lokalnej, Szkoły Rodzin prowadzonych w ramach projektów ” Akcja Aktywizacja” i “Razem Raźniej”.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii do odwołania wstrzymuje się realizację części działań prowadzonych w ramach projektów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


MOPS przestrzega: Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na nadużycia i wyłudzenia.

(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy z określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Prosimy również o wykorzystanie kontaktu telefonicznego w sprawach dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy na nr:

 • Sekretariat 41 2767600
 • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 2767664, 41 2767642
 • Karta Dużej Rodziny 41 2767617
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) – spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – nazwiska A – Kub 41 2767610, Kuch-Rom 41 2767659, Ron-Ż 41 2767663
 • Fundusz Alimentacyjny 41 2767655
 • Windykacja 41 2767672, 41 2767649
 • Dział Pomocy Usługowej 41 2767661, 41 2767625, 41 2767657
 • Zespół Interdyscyplinarny 41 2767639, 41 2767638
 • Dział Techniczny 41 2767660

Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt


Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

(czytaj więcej…)


Nabór wniosków w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

(czytaj więcej…)


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020.

(czytaj więcej…)


wydawanie żywność PKPS 27 luty - 03 marzec 2020 roku
wydawanie żywność PKPS 27 luty – 03 marzec 2020 roku

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (czytaj więcej…)

Informujemy, że w dniach 14.08.2020 i 24.12.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski nie  będzie czynny.

Zarządzenie Dyrektora MOPS