Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


MOPS przestrzega
Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na nadużycia i wyłudzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim apeluje do wszystkich seniorów i osób samotnych zamieszkujących na terenie naszego miasta, o ostrożność i szczególną uwagę wobec osób, które w próbują dostać się do ich mieszkań.
Otrzymaliśmy bardzo niepokojące sygnały, iż do mieszkań, szczególnie osób starszych i samotnych zgłaszają się osoby podające się za pracowników ośrodka pomocy społecznej. Chcemy Państwa bardzo gorąco uczulić na takie sytuacje. To nie są pracownicy naszego Ośrodka. Nasi pracownicy socjalni dysponują legitymacją służbową oraz imiennym identyfikatorem, który przedstawiają podczas pierwszego kontaktu. W każdym przypadku seniorzy którzy dotychczas korzystali z pomocy i wsparcia MOPS znają swoich pracowników osobiście. Na wizytę w domu seniora, pracownicy umawiają się osobiście.
W przypadku nowych zgłoszeń o pomoc dla seniora – telefonicznych, szczególnie od członków rodzin mieszkających na co dzień poza terenem Ostrowca, pracownicy osobiście w rozmowie telefonicznej ustalają zarówno z rodziną, jak i z podopiecznym zakres pomocy. Dodatkowo informujemy, kiedy i o której godzinie ta pomoc zostanie udzielona przez pracowników MOPS.

Drodzy Seniorzy.

Apelujemy bądźcie bardzo ostrożni przed otwarciem drzwi nieznanej Wam osobie. Zawsze proście o pokazanie legitymacji służbowej MOPS, a w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości najpierw zadzwońcie do naszego Ośrodka pod numer 41 276-76-57 lub 276-76-28 lub 276 -76-50, aby potwierdzić tożsamość osoby podającej się za naszego pracownika.
Jeżeli trudnością jest wykonanie takiego telefonu poproście o to sąsiada.


Wzory prawidłowo wypełnionych wniosków

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Ruszył nabór do projektu kompleksowej rehabilitacji

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt PFRON skierowany do wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę zarobkową.
Program daje możliwość również tym wszystkim, którzy ze względów zdrowotnych nigdy jeszcze nie pracowali.

Kompleksowa rehabilitacja składa się z trzech elementów, które wzajemnie się uzupełniają:

Moduł zawodowy – spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,

Moduł medyczny – zabiegi fizjoterapeutyczne,

Moduł psychospołeczny – wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
Udział w projekcie związany jest z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Aktualnie funkcjonują cztery ośrodki:

 • ORK Wągrowiec
 • ORK Grębiszew
 • ORK Nałęczów
 • ORK Ustroń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym PFRON tel. 22 50 55 600 lub email – ork@pfron.org.pl
Rekrutacja trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 września 2021 r lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie PFRON.


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

INFORMUJE

że od 01.08.2020 przyjmowanie wniosków w wersji papierowej dotyczących:

 • zasiłków rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start,

odbywać się będzie poprzez wrzucanie w/w wniosków do urn, zlokalizowanych przy głównym wejściu do budynku.

Prosimy, żeby uzupełnione wnioski były dobrze spięte, włożone w koszulkę lub w kopertę.

Ponadto informujemy, iż wszelkiego rodzaju wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez strony:

Emp@tia,

– bankowość elektroniczna,

– ZUS PUE.

WAŻNE:

 1. Dla Państwa informacji, na drzwiach budynku będą wywieszone wzory wypełnionych wniosków.  
 2. W celu zachowania ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada 2020.
 3. Okres świadczeniowy  Programu „ Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31. Wobec powyższego przyjmowanie wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
  1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  1 kwietnia 2021 w formie papierowej oraz droga pocztową

Ponadto informujemy, iż w punkcie informacji MOPS, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych może udzielić wskazówek przy wypełnianiu wniosku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021:

 1. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. – PIT 11 za 2019 r. lub pit -36 za 2019 r.
 2. świadectwa pracy wykonywanej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 3. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż wykonywana w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 4. zaświadczenie ZUS/KRUS/ MSWiA o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r. (dotyczy tylko osób które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe),
 5. oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2019 r.
 6. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za 2019 r. (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ulga na dzieci, alimenty – w tym uzyskane od komornika, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, diety uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, dochód uzyskany z zatrudnienia poza granicami RP),
 7. numer rachunku bankowego,
 8. dane członków rodziny (imię nazwisko pesel),
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku dzieci które dojeżdżają do szkoły lub zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła oraz dzieci które ukończyły 18 lat),
 10. zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła (w przypadku dzieci które zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła),
 11. zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych alimentów za 2019 r.
 12. wydruk z CEIDG ( dot. osób prowadzących działalność gospodarczą),
 13. zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
 14. wyrok rozwodowy, orzekający separację, wyrok alimentacyjny, orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 15. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego ze wskazaniem dziecka, okresu na jaki urlop został udzielony oraz okresu zatrudnienia,
 16. akt zupełny urodzenia dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 17. oświadczenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku osób pracujących za granicą (dane członków rodziny, adres zamieszkania poza granicami członka rodziny, nazwa pracodawcy, data podjęcia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, informacja czy świadczenia się pobierane poza granicami RP oraz informacja czy członek rodziny przebywający w RP jest aktywny zawodowo).

Od dnia 08.06.2020 (poniedziałek) klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim obsługiwani będą w godzinach 7.00-15.00, w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, pojedynczo z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Prosimy o zakładanie maseczek zasłaniających nos i usta oraz zachowanie odległości 2 metrów od osób oczekujących w kolejce do Punktu.
Prosimy o wyrozumiałości i cierpliwość podczas obsługiwania.


aktualne informacje dotyczące koronawirusa

(czytaj więcej…)


Informujemy, że w dniach 14.08.2020 i 24.12.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski nie  będzie czynny.

Zarządzenie Dyrektora MOPS


linia pomocy pokrzywdzonym str 1
linia pomocy pokrzywdzonym str 2

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od lipca 2020 r funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.
(czytaj więcej…)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że już
od 01 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia:

 • DOBRY START 300+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze 500+ (dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia).

Przypominamy, że można tego dokonać przy pomocy:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA,
 • e-PUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu cyfrowego).

Złożenie wniosku elektronicznego znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli państwu zaoszczędzić czas!


Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecnie świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie składacie Państwo wniosków o niniejsze świadczenie.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że już od 01 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia:

 • DOBRY START 300+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze 500+ (dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia).

Przypominamy, że można tego dokonać przy pomocy:

 • bankowości elektronicznej,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA,
 • e-PUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu cyfrowego).

Złożenie wniosku elektronicznego znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli państwu zaoszczędzić czas!


Uwaga! Zmiany w sposobie obsługi klientów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

(czytaj więcej…)


“Złotówka za złotówkę” w Funduszu alimentacyjnym

Rodzice, którzy o małą kwotę przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będą otrzymywać je w pomniejszonej wysokości. Jest to tak zwana zasada „złotówka za złotówkę” (taka zasada stosowana jest od kilku lat przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego). Dzięki wykorzystaniu wspomnianej reguły w takich przypadkach rodzice zachowają (lub uzyskają) pieniądze na dzieci, tyle że w zmniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie znalazło się w artykule 18 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Oprócz zasady „złotówka za złotówkę” w projekcie znalazła się jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca FA – wprowadzenie do przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) – podwyższenie progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń na dzieci z FA do 900zł (z 800 zł).
Obie te zmiany będą uwzględniane w FA przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.