Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Msza święta w intencji Dzieci Utraconych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 16.10.2021 r. o godzinie 18.00 w Parafii pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Spacerowej 15 (Kolonia Robotnicza) zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Dzieci Utraconych.

Uroczystość zostanie poprzedzona odmówieniem o godzinie 15.30 Koronki do Bożego Miłosierdzia przy grobie Dzieci Utraconych, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 8 (grób nr 26, sektor 8, rząd 5).

Uroczystość ta jest szczególna dla rodziców dotkniętych stratą dziecka, która nastąpiła na skutek poronienia lub martwego porodu.


baner wydawanie żywności

Wydawanie żywności w październiku 2021 przez PKPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniach 04.10.2021 – 06.10.2021 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych z tereny Ostrowca Świętokrzyskiego w godzinach 8:00 – 16:00 w magazynie PKPS przy ul. Samsonowicza 17A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać:

 • aktualne skierowanie z MOPS (druk),
 • dowód osobisty,
 • upoważnienie – w przypadku, gdy skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko,
 • numerek, jeżeli odbierają żywność kolejny raz

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i zachowaniu odpowiedniego dystansu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


baner Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno – doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl

CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 41 230 97 05.


Rekrutacja do projektu Nowe Perspektywy Pracy

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 października 2021 r.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie nr 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nap odstawie umowy nr: RPSW.10.02.01-26-0016/21-00

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego.
Projekt przewiduje szkolenia:

 1. Opiekun osób starszych/niepełnosprawnych/dzieci dla 2 grup uczestników po 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1191,60 zł
 2. Pracownik do spraw księgowości dla 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1191,60 zł
 3. Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna/kat. E +kwalifikacja wstępna dla 2 grup uczestników po 10 osób, 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
 4. Spawacz MAG145/TIG141 dla 10 osób 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
 5. Malarz/tapeciarz z uprawnieniami SEP do 1 KV dla 2 grup uczestników po 10 osób, 100 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 993,00 zł
 6. Kucharz z kwalifikacją Cukiernik dla 4 grup po 10 osób, 200 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1986,00 zł

W ramach projektu ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika oraz 3 miesiące stażu zawodowego ze stypendium stażowym w wysokości 1649,34 zł miesięcznie.

Wszelkie informacje pod nr telefonu: 534 810 161 lub w Biurze Projektów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., blok C pokój nr 16


Informacja o konkursie

Wojewoda Świętokrzyski ogłosił konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19.
Konkurs dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Zgłoszenia od 20.09.2021 do 26.11.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 342 14 15 lub pod adresem konkursnaspot@kielce.uw.gov.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz portalu Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego


Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 – świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków w formie papierowej o ustalenie prawa do:

 1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022,
 2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022.
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 ul. Świętokrzyska 22, na parterze budynku w godz.  8.00 -14.00.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną:

 • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak i gdzie złożyć można wniosek?

Wnioski można składać od dnia 01 lipca 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się dnia 01 sierpnia 2021 r. Wówczas wnioski będzie można złożyć:

 • osobiście w godzinach od 10:00 do 14:00 lub do urny umieszczonej na parterze budynku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.,
 • od dnia 01 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 • od dnia 01 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (czyli do dnia 28 lutego 2022 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021 r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 r,
 • w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022 r.
 • od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r.

Wydawanie żywności przez PKPS

baner z logami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 26.07.2021 do 28.07.2021 wyznaczono termin na odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wydawanie żywności następować będzie w godzinach od 8:00 do 13:00 w magazynie PKPS przy ul. Samsonowicza 17A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać:

 • aktualne skierowanie z MOPS (druk) oraz dowód osobisty
 • upoważnienie – w przypadku, gdy skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko
 • numerek, jeżeli odbierają kolejny już raz

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i zachowaniu odpowiedniego dystansu


Bezpłatne wpłaty na konto Ośrodka

Informujemy, że wpłat na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można dokonywać nieodpłatnie w każdej placówce Poczty Polskiej.


Godziny przyjęć przez pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 przypomina, iż pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00.

W godzinach od 9:00 do 14:00 pracują w terenie i mogą być niedostępni w Ośrodku.

Obsługa klienta w wyżej wymienionych godzinach odbywać się będzie również na parterze budynku.


Komunikat w sprawie obsługi klientów Ośrodka

Z uwagi na nadal obowiązujący stan epidemii, obsługa klientów odbywa się w określonym reżimie sanitarnym, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa:

 • Obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos przez osoby załatwiające sprawy.
 • Dezynfekcja rąk w dostępnych podajnikach środka dezynfekującego.
 • Przy każdym stanowisku może przebywać 1 osoba.
 • Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wskazanych zaleceń.

Jednocześnie prosimy, by w miarę możliwości załatwiać większość spraw telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny z właściwymi Działami Ośrodka.
Szczegółowy wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej www.mopsostrowiec.pl w zakładce Kontakt


Wolontariat w wykonaniu najmłodszych

zdjęcie przedstawia grupę dzieci na tle baneru z napisem Ostrowiec Świętokrzyskim

Koordynator wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Katarzyna Kozińska, spotkała się z uczniami klasy 2 c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Ostrowieckim Browarze Kultury, na warsztacie o wolontariacie. Celem było przybliżenie zagadnień związanych z krzewieniem idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz dostrzeżenie własnych zasobów leżących w pasjach, zainteresowaniach oraz płynących z nich możliwości kreatywnego włączania się w działalność wolontarystyczną.
Dzieci podczas warsztatów wykazały się dużą wrażliwością i empatią. Efektem końcowym było wypracowanie ciekawych pomysłów działań wolontarystycznych na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska.

Dla tej grupy dzieci warsztaty były kontynuacją działań, bowiem w bieżącym roku szkolnym klasa 2 c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyła w programie „I ty możesz zostać wolontariuszem”.
Inicjatorem działań była Katarzyna Zięba, nauczycielka z PSP nr 1, która do współpracy zaprosiła Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Przez cały rok zbierali nakrętki dla podopiecznych PCK, karmę dla zwierząt dla schroniska, pieniądze na rzecz osób chorych, uczestniczyli w ogólnopolskiej zbiórce książek w kampanii „Zaczytani”, zbierali plastikowe nakrętki, gry i zabawki oraz drobne monety w ramach wsparcia fundacji „Bo w nas jest moc”.

Z wielkim zaangażowaniem dzieci prowadziły zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Podczas tych wszystkich akcji przekonały się, jak ważne jest pomaganie i ile korzyści daje osobie pomagającej.


Nowe wnioski na dodatek mieszkaniowy od 01.07.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), z dniem 01.07.2021 r. obowiązują nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Powyższe dokumenty można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Ośrodka na stronie Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne (pod adresem mopsostrowiec.pl/dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne) lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka od dnia 01.07.2021 r.


Zmiana organu prowadzącego świadczenie Dobry Start 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu ” Dobry Start” (300+) wnioski od 01.07.2021 r. będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Nieodpłatna rehabilitacja pocovidowa

Informujemy, że Ostrowieckie Centrum Medyczne ul. Iłżecka 31a w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi nieodpłatną rehabilitację pocovidową w trybie domowym.

Tel. 41 263 04 00


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

(więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/teleplatforma-pierwszego-kontaktu-tpk)


Ważna zmiana prawa – możliwe jest nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania

(więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/aktualnosci-zespolu-interdyscyplinarnego )


Aktywność fizyczna podczas pandemii
Seniorze ruszaj się!

Izolacja domowa spowodowała spadek aktywności fizycznej podejmowanej przez seniorów.
Redukcja aktywności w związku z pandemią oznacza trwałe konsekwencje dla zdrowia.
Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, iż pandemia COVID – 19 spowodowała spadek aktywności fizycznej o ponad 50% w grupie osób po 70 roku życia.

3 miesiące przerwy w dotychczasowej aktywności powoduje pogorszenie jakości życia, zdrowia psychicznego, sprawności funkcjonalnej oraz wydolności krążeniowo – oddechowej.
Seniorzy aktywni przed pandemią COVID – 19 muszą być nadal aktywni.

Regularna aktywność fizyczna przynosi szereg wymiernych korzyści.

Zachęcamy seniorów z Ostrowca Świętokrzyskiego do korzystania z filmu instruktażowego z zestawem ćwiczeń na każdy dzień


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:

Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia 2021.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego 2021) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia 2021).
Najszybsza i najbezpieczniejsza to droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS.

Uwaga, ważne terminy!

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.


Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę w 2021 r. w dniach 4 maja 2021 r. i 24 grudnia 2021 r. ośrodek nie pracuje.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski informuje, iż od dnia 23 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) dla seniorów powyżej 70 roku życia, którzy ograniczyli wychodzenie na zewnątrz, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
Pomoc w dostarczeniu zakupów jest nieodpłatna. Za zakupy płaci Senior.

Seniorze!
jeśli zdecydowałeś się zostać w domu i chcesz skorzystać z tej form pomocy, koniecznie zadzwoń na infolinię

22 505 11 11

Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim skontaktuje się z Tobą telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
Ustalicie szczegóły dostarczenia zakupów.


14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych, zainicjowany przez twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marka Kotańskiego. Głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych. To dzień demaskowania i przełamywania stereotypów dotyczących bezdomności. W tym dniu powinniśmy uwrażliwiać innych na to, by nie zachowywać się wobec osób bezdomnych w sposób krzywdzący lub obojętny.

Problem bezdomności i zagrożenia bezdomnością dotyczy osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacji, której własnym staraniem nie są w stanie zmienić. Jako osoby charakteryzujące się licznymi dysfunkcjami prowadzącymi do upośledzenia społecznego, wymagają wsparcia – głównie władz lokalnych odpowiedzialnych za wszystkich mieszkańców niezależnie od ich zamożności i statusu społecznego.

Myślenie, że człowiek mieszkający na ulicy zasłużył lub wybrał sobie takie życie, bo jest leniwy czy gorszy ode mnie, to wielka nieprawda. Ludzie popełniają błędy, źle wybierają i wszystko się sypie. Jednak nikt nie zasłużył na to, by urodzić się w rodzinie patologicznej albo w rodzinie, w której nie ma wsparcia i w której każdy jest zostawiony sam sobie ze swoimi problemami. Nikt też nie zasłużył sobie na to, by wejść w związek, który się rozpadł.

Źródłem bezdomności są zlepki problemów, z którymi nie poradzili sobie nie tylko sami, ale także ich bliscy, często chorób psychicznych czy niedojrzałości, których wypadkowa sprawiła, że człowiek znalazł się na bruku. Stał się człowiekiem w potrzebie i w wielu sytuacjach człowiekiem bezradnym. A także cierpiącym. I być może my – w podobnej sytuacji – także nie dalibyśmy sobie rady.

Osoby bezdomne nie muszą być same ze swoimi problemami. W ostrowieckim MOPS-ie pracownicy socjalni dysponują szeregiem narzędzi niezbędnych w rozwiązywaniu problemu bezdomności.

Każdy z nas może pomóc. Np. kiedy widzimy krzywdę osoby bezdomnej, warto poinformować odpowiednie służby, m.in. ostrowiecki MOPS.
Zespół ds. Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, tel. 276 76 21, w godzinach od 7:00 do 15:00.


Przypominamy, że osoby, które potrzebują zaświadczenia z tutejszego Ośrodka powinny dostarczyć wypełniony Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Ostrowiec pod adresem:

Do pobrania – wniosek o wydanie zaświadczenia


Dział świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie tradycyjnej- papierowej można składać od 1 kwietnia 2021 r.

Nowe wzory wniosków można pobrać pod adresem:

www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Aby otrzymać druk wniosku w budynku MOPS na ul. Świętokrzyskiej 22 prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.
Wykaz numerów telefonów znajduje się na parterze.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.
Termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r.
Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronie:

www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80 oraz 41 342 11 40


Program Czyste Powietrze

(Więcej informacji na stonie: mopsostrowiec.pl/program-czyste-powietrze)


Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

logo Fundacji Poland Business Run

Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.
Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland

osoba niepełnosprawna z protezą nogi ćwiczy z rehabilitantem

Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.


Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 000,00 zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 000,00 zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.

Jak się zgłosić?

Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek, skompletuj pozostałe wymagane dokumenty. Wszystko wyślij pocztą (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Wniosek, listę dokumentów, regulamin i wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie www.polandbusinessrun.pl w zakładce Beneficjenci > Jak zostać beneficjentem?.

Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiedzą specjaliści z Działu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku w godzinach 11:00-15:00 pod numerem tel. 504 485 979, lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.


grafika przedstawia parasol, na który padają serca

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W związku ze Światowym Dniem Pracy Socjalnej, przypadającym w dniu 16 marca 2021 r., (trzeci wtorek marca), wszystkim Pracownikom Socjalnym składamy gorące życzenia i podziękowania.
Praca, którą Państwo wykonujecie, to najważniejsza forma wsparcia w pomocy społecznej. To jednocześnie wyzwanie, trud i wielka odpowiedzialność, do których potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i problemy dnia codziennego.
Życzmy Państwu, by nie opuszczała Was świadomość potrzeby i ważności tych działań, pomimo poczucia porażki i bezradności, które zapewne nierzadko pojawiają się w pracy socjalnej w bezpośredniej konfrontacji z napotykanymi ludzkimi problemami.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Akcja Menstruacja - czerwony plakat z napisem "Okres Pomocy"

Ubóstwo menstruacyjne

to ograniczenie z powodów ekonomicznych dostępu do produktów higienicznych, tj. tamponów, podpasek czy kubeczków menstruacyjnych, ale także do edukacji związanej z okresem, czy odpowiednich warunków umożliwiających dbanie o higienę.
Według danych UNICEF-u z 2015 roku, na całym świecie z 1,9 miliarda osób menstruujących, 500 milionów nie może w pełni dbać o higienę podczas okresu, natomiast 130 milionów dziewczynek opuszcza z tego powodu lekcje w szkole. Statystycznie kobieta przechodzi w życiu od 350 do 450 miesiączek, co dla Polki wiąże się z wydatkami wynoszącymi łącznie od 20 do 30 tysięcy złotych (za Wikipedią) .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyłączył się do ogólnopolskiej akcji nad nazwą Akcja Menstruacja, której głównym celem jest walka z ubóstwem menstruacyjnym.
W Galerii Ostrowiec, w damskiej toalecie powstał pierwszy w naszym mieście Punkt Pomocy Okresowej. Jest to mała szafka, w której znajdują się produkty menstruacyjne, z których każdy anonimowo i całkowicie za darmo może skorzystać.
Punkt Pomocy Okresowej to także miejsce, gdzie każda osoba dobrej woli może zostawić paczkę środków higienicznych i tym samym przyczynić się do walki z ubóstwem menstruacyjnym.
Ubóstwo menstruacyjne to nie tylko utrudniony dostęp do środków higienicznych ale również brak odpowiedniej wiedzy. Dlatego Organizatorzy Społeczności Lokalnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Wolontariatu oraz Fundacja „Aktywnych Mam” zainicjowały powstanie grupy „Kobiety Kobietom”.


Zaproszenie od składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej)


Zaproszenie od składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/opieka-wytchnieniowa)


Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

starsze wypłacające pieniądze z bankomatu i płacące kartą w aptece; zawiera hasło: Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo oraz numer infolini ZUS 22 560 16 00

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo!

Dowiecie się tam jakie korzyści płyną z posiadania konta w banku oraz jak bezpiecznie z niego korzystać. Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne.
Zajdziecie tam Państwo informacje:

 • Jak założyć konto bankowe
 • Co daje konto w banku
 • Jak bezpiecznie korzystać z konta.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo:

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21 lutego 2021 – 28 lutego 2021

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/aktualnosci-zespolu-interdyscyplinarnego)


11 lutego – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Do pobrania – Ulotka

Materiał dostępny jest pod adresem: youtu.be/0s9z6fIkxFQ


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje , że od 1 lutego 2021 r. można składać na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+ wnioski drogą elektroniczną.

Dostępne są 3 kanały:

Ponadto informujemy, że w/w wnioski można od 1 kwietnia 2021 r. składać także osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 czerwca 2021 r. i będzie obowiązywał do 31 maja 2022 r.

Ważne:
Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021 r., złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Uwaga:
Rodzic, który złoży wniosek do końca kwietnia będzie miał gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.


Nowe numery kont bankowych Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od dnia 1 lutego 2021 obsługę bankową ośrodka przejmuje Santander Bank Polska S.A.
Nowe numery kont obowiązujące od 1 lutego 2021 r.:

59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów


Szczepienia przeciwko COVID-19 w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 r.

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone są zapisy na szczepienia.

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/koronawirus/#szczepienia_Covid)


Komunikat o ogłoszeniu programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/#Komunikat_edycja_2021)


Komunikat o ogłoszeniu programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

treść ogłoszenia dostępna na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021


Świadczenie Pielęgnacyjne w 2021 – wyższa kwota

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie ono o 141,00 zł.
W dniu 12 listopada 2020 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2020r. poz.1031) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 971,00 zł miesięcznie


Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych

W ramach projektu pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” realizowanego w zakresie zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.
Filmy udostępnione zostały na kanale YouTube.com Fundacji Edukacji Nowoczesnej:
link do filmów

Filmy wyróżnia audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Z filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

 • gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;
 • podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez
  konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;
 • pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta
  e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;
 • euslugi.policja.pl – jak korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;
 • dane.gov.pl – jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji
  publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;
 • biblioteki cyfrowe – jak korzystać z platform umożliwiających dostęp
  do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

Razem przeciwko marnotrawieniu żywności

Informujemy przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. W tym celu należy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodzinny i systemu pieczy zastępczej,
 3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji życzymy wszystkim Osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami wszystkiego najlepszego, pomyślności, pogody ducha zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, wytrwałości oraz powodzenia w pokonywaniu codziennych trudności.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Od dnia dzisiejszego (30 listopada 2020) zaczynają obowiązywać regulacje, mające na celu lepszą ochronę ofiar i skuteczniejszą walkę ze sprawcami przemocy domowej.
(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/aktualnosci-zespolu-interdyscyplinarnego)