Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Powiększ obrazkule ortopedyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od lipca 2020 r funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.
Celem wypożyczalni jest zwiększenie dostępności sprzętu, ograniczenie skutków niepełnosprawności w szczególności osób starszych, niesamodzielnych o różnych rodzajach niepełnosprawności lub będących w trudnej sytuacji socjalno – bytowej a w konsekwencji zapewnienie im szybkiego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

Uprawnieni:

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego obejmuje mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Do dyspozycji osób niepełnosprawnych w wypożyczalni są m.in.: ciśnieniomierze naramienne, kule łokciowe, chodziki aluminiowe chodząco – kroczące, krzesła prysznicowe z oparciem, termometry elektroniczne, glukometry, podkłady higieniczne wielorazowego użytku, nakładki toaletowe na sedes balkoniki, pneumatyczne miski do mycia głowy u osób leżących, but ortopedyczny, stacjonarny domowy rower do ćwiczeń.
Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie i okresowo nawet do kilku miesięcy. W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia wypożyczonego sprzętu na kolejny okres.

Wymagane dokumenty:

Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie złożenia wniosku o nieodpłatne użyczenie, zawarte pomiędzy MOPS a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia.
Aby skorzystać z usług wypożyczalni należy przedłożyć:

 • kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Wypożyczalni,
 • oświadczenie o dochodzie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych wraz z klauzulą informującą
 • oraz w razie konieczności upoważnienie opiekuna osoby ubiegającej się.

Po skompletowaniu dokumentów i zakwalifikowania się do nieodpłatnego wypożyczenia następuje podpisanie umowy nieodpłatnego użyczenia.

Kontakt:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej Wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, proszone są o kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu 41/ 276-76-57 (w godz: 7.00-9.00 i 13.00-15.00) bądź e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl oraz pobranie stosownych druków.

Do pobrania:
 1. Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  w wersji .pdf
  w wersji .docx
 2. Załącznik nr 1 – wniosek o wypożyczenie sprzętu
  w wersji .pdf
  w wersji .docx
 3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną
  w wersji .pdf
  w wersji .docx
 4. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o oczekiwaniu na orzeczenie o niepełnosprawności
  w wersji .pdf
  w wersji .docx
 5. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o deklarowanym dochodzie
  w wersji .pdf
  w wersji .docx
 6. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Wypożyczalni
  w wersji .pdf
  w wersji .docx
 7. Załącznik nr 8 – Umowa użyczenia sprzętu
  w wersji .pdf
  w wersji .docx