Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Powiększ obrazkule ortopedyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w Ośrodku funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego. Celem wypożyczalni jest zwiększenie dostępności sprzętu, ograniczenie skutków niepełnosprawności przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im szybkiego do aktywności zawodowej i społecznej.

Osoby, które mogą się ubiegać o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego lub wspomagającego obejmuje mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych w wypożyczalni są m.in.: ciśnieniomierze naramienne, kule łokciowe, chodziki aluminiowe chodząco – kroczące, chodziki trójkołowe, chodziki czterokołowe krzesła prysznicowe z oparciem, termometry elektroniczne, glukometry, podkłady higieniczne wielorazowego użytku, nakładki toaletowe na sedes balkoniki, pneumatyczne miski do mycia głowy u osób leżących, but ortopedyczny, stacjonarny domowy rower do ćwiczeń.

Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia czasookresu wypożyczenia sprzętu. O kolejności rozpatrzenia wniosku o użyczenie sprzętu decyduje data wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty:

Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie złożenia wniosku o nieodpłatne użyczenie, zawarte pomiędzy MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia.

Aby skorzystać z usług wypożyczalni należy przedłożyć:

 • wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego z MOPS,
 • kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Wypożyczalni
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informującą,
 • oraz w razie konieczności upoważnienie opiekuna osoby ubiegającej się.

Po skompletowaniu dokumentów i zakwalifikowania się do nieodpłatnego wypożyczenia następuje podpisanie umowy nieodpłatnego użyczenia.

Kontakt:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej Wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, proszone są o kontakt z pracownikiem w pok. 3.22 (III piętro) pod numerem telefonu 41 276 76 57 (w godz: 7:00-9:00 i 14:00-15:00) bądź e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl oraz pobranie stosownych druków.

Do pobrania:
 1. Regulamin użyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  w wersji .pdf
 2. Załącznik Nr 1 – Wniosek o nieodpłatne użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego z wypożyczalni MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim
  w wersji .pdf
 3. Załącznik nr 2 –  Upoważnienie do działania w imieniu Biorącego w użyczenie
  w wersji .pdf
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o oczekiwaniu na orzeczenie o niepełnosprawności
  w wersji .pdf