Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Powiększ obrazkule ortopedyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w Ośrodku funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Celem wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej lub zawodowej.

Wypożyczalnia dysponuje m.in.: ciśnieniomierzami naramiennymi, kulami łokciowymi, chodzikami aluminiowymi chodząco – kroczącymi, chodzikami trójkołowymi, chodzikami czterokołowymi, krzesłami prysznicowymi z oparciem, termometrami elektronicznymi, glukometrami, podkładami higienicznymi wielorazowego użytku, nakładkami toaletowymi na sedes, pneumatyczną miską do mycia głowy u osób leżących, butem ortopedycznym, stacjonarnym domowym rowerem do ćwiczeń.

Ze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego jakim dysponuje Wypożyczalnia, mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub osoby posiadające zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu. Sprzęt użyczany jest osobom zamieszkującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Użytkowanie sprzętu możliwe jest wyłącznie w miejscu zamieszkania Biorącego w użyczenie.

Użyczenie sprzętu jest nieodpłatne. Sprzęt może być użyczony na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia czasookresu wypożyczenia sprzętu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nieodpłatne użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego z wypożyczalni MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim (Załącznik Nr 1),
 • upoważnienie do działania w imieniu Biorącego w użyczenie (Załącznik Nr 2) – gdy zachodzi taka potrzeba,
 • oświadczenie o oczekiwaniu na orzeczenie o niepełnosprawności (Załącznik Nr 3)- gdy zachodzi taka potrzeba,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu.

Decyzję o użyczaniu sprzętu podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnej decyzji – ustala się termin podpisania umowy użyczenia sprzętu.

Kontakt:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej Wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, proszone są o kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu 41 276-76-57 (od poniedziałku do czwartku w godz: 7:00-9:00 i 14:00-15:00, w piątki w godz. 7:00-9:00 i 13:00-14:00) bądź e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl oraz pobranie stosownych druków.

Do pobrania:
 1. Regulamin użyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  w wersji .pdf
  w wersji .doc
 2. Załącznik Nr 1 – Wniosek o nieodpłatne użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego z wypożyczalni MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim
  w wersji .pdf
  w wersji .doc
 3. Załącznik nr 2 –  Upoważnienie do działania w imieniu Biorącego w użyczenie
  w wersji .pdf
  w wersji .doc
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o oczekiwaniu na orzeczenie o niepełnosprawności
  w wersji .pdf
  w wersji .doc