Korpus Wsparcia Seniorów

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 będzie realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach Programu będzie świadczona usługa „opieki na odległość”, przy wykorzystaniu „opasek bezpieczeństwa”, która to są połączone z całodobową w centralą monitoringu, zakupioną u operatora usługi przez Realizatora Programu.

Przyznanie pomocy w ramach Programu jest nie zależne od kryterium dochodowego i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej. Wypożyczenie opaski bezpieczeństwa i  usługa monitorowania w ramach Programu jest bezpłatna.

Gdzie uzyskać informacje?

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się przez ogólnopolską infolinię nr 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 41 276 76 25.

Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r