Korpus Wsparcia Seniorów

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które są niesamodzielne, podjęliśmy dwutorowe działania:

 1. angażujące wolontariuszy w pomoc seniorom, w tym wspierające w czynnościach dnia codziennego, tj:
  • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzaniu psa, itp.,
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
  • pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych z organizacji pozarządowych,
  • dostarczanie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszt zakupu posiłku pokrywa senior),
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych, realizacji recept
 2. zabezpieczające seniorów w urządzenia bezpieczeństwa – nieodpłatne wypożyczenie opaski bezpieczeństwa, która posiada przycisk- sygnał SOS, umożliwiający komunikację z centrum obsługi, gdzie dyspozytor w zależności od sytuacji może zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencje kogoś z najbliższego otoczenia lub wezwać służby ratunkowe. Urządzenie bezpieczeństwa posiada również funkcję monitorowania podstawowych czynności życiowych ( puls, saturacja), detektor upadku, lokalizator GPS. 

O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń, kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz ocena potrzeby wsparcia dokonana przez pracownika MOPS.

Kto może skorzystać z programu:

 • osoba w wieku 65 lat i więcej, która zamieszkuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i równocześnie ma problemy z codziennym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszka z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Usługa teleopieki od I 2023 r. do III 2023 r. jest finansowana z programu  „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Gdzie uzyskać informacje?

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się przez ogólnopolską infolinię nr 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu:

 • 41 276 76 25
 • 730 205 134
 • 883 522 999.

Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r