OSL

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Organizowanie Społeczności Lokalnej jako model środowiskowej pracy socjalnej realizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim od 2019 roku. Jest to praca ze społecznością lokalną polegająca na ulepszaniu i wzbogacaniu życia społecznego w ramach długofalowego planowania, badania i organizowania tej społeczności. Jej zasadniczym celem jest wspomaganie rozwoju środowiska, aktywizowanie, inspirowanie do pozytywnych zmian, przekształcanie zachowań i postaw ludzi zamieszkałych w tym środowisku. Ważnym elementem jest również tworzenie warunków do właściwego rozwoju jednostek i grup należących do danej społeczności, jak również budowanie więzi emocjonalnych, przełamywanie anonimowości i izolacji społecznej.

Aktualnie praca w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowana jest w społecznościach lokalnych osiedla Gutwin oraz osiedla Częstocice w odpowiednio przystosowanych do tego Miejscach Aktywności Lokalnej.

Do działań o charakterze aktywizacyjno- integracyjnym zapraszamy wszystkich mieszkańców ww. społeczności jak również wszystkich mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy chcieliby zaangażować się w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Szczegółowych informacji na temat planowanych działań w ramach OSL udzielają – Organizatorzy Społeczności Lokalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

  • Struska Dorota – tel. 883 580 999
  • Kłys Magdalena – tel. 883 508 999
  • Kozińska Katarzyna – tel. 883 522 999