OSL

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Organizowanie Społeczności Lokalnej jako model środowiskowej pracy socjalnej realizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim od 2019 roku. Jest to praca ze społecznością lokalną polegająca na ulepszaniu i wzbogacaniu życia społecznego w ramach długofalowego planowania, badania i organizowania tej społeczności. Jej zasadniczym celem jest wspomaganie rozwoju środowiska, aktywizowanie, inspirowanie do pozytywnych zmian, przekształcanie zachowań i postaw ludzi zamieszkałych w tym środowisku. Ważnym elementem jest również tworzenie warunków do właściwego rozwoju jednostek i grup należących do danej społeczności, jak również budowanie więzi emocjonalnych, przełamywanie anonimowości i izolacji społecznej.

Aktualnie praca w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowana jest w społecznościach lokalnych osiedla Gutwin oraz osiedla Częstocice w odpowiednio przystosowanych do tego Miejscach Aktywności Lokalnej.

Dużym atutem są działania środowiskowe w ramach „Szkoły rodziny” nastawione na wzmacnianie zadań na rzecz wspierania dziecka i rodziny w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dostępność pomocy specjalistów: logopeda, socjoterapeuta, psycholog, specjalista ds. profilaktyki uzależnień oraz inni wg potrzeb.

Do działań o charakterze aktywizacyjno- integracyjnym zapraszamy wszystkich mieszkańców ww. społeczności jak również wszystkich mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy chcieliby zaangażować się w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Działania społeczne realizowane w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej to głównie wydarzenia społeczne, inicjatywy sąsiedzkie, projekty socjalne jak również tworzenie sieci współpracy oraz budowanie lokalnych partnerstw. Relacje ze wszystkich prowadzonych działań na rzecz społeczności lokalnych zostały zamieszczone na serwisie społecznościowym na Facebooku – Organizowanie Społeczności Lokalnej w Ostrowcu Św. (dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/Organizowanie-Społeczności-Lokalnej-w-Ostrowcu-Świętokrzyskim-113607003514666)

Szczegółowych informacji na temat planowanych działań w ramach OSL udzielają – Organizatorzy Społeczności Lokalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Kłys Magdalena – tel. 883 508 999

Kozińska Katarzyna – tel. 883 522 999