Pomoc dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim udziela kompleksowej pomocy dla osób bezdomnych.

 1. Każda osoba bezdomna potrzebująca pomocy (w formie posiłku, schronienia, odzieży, pomocy finansowej, ubezpieczenia) może zgłosić się do MOPS, do Zespołu ds. Bezdomnych
  Adres: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pok. nr 1.15 w godzinach 7.00- 9.00 lub 14.00- 15.00 od poniedziałku do czwartku, w piątki – do godziny 16.00
 2. Zabezpieczenie tymczasowego miejsca pobytu – schronienia:
  • Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
   Noclegownia położona przy ul. Jana Samsonowicza 80 w Ostrowcu Świętokrzyskim; dysponuje 22 miejscami noclegowymi,
   Schronienie w noclegowni przysługuje osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
   Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i dni świąteczne) w godzinach:
   • od 1 października do 31 marca – od 18:00 do 8:00,
   • od 1 kwietnia do 30 września – od 19:00 do 7:00.
  • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzone przez Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych, Niziny 66A, 28-142 Tuczępy.
  • Mieszkanie chronione treningowe