Pomoc dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim udziela kompleksowej pomocy dla osób bezdomnych.

 1. Każda osoba bezdomna potrzebująca pomocy (w formie posiłku, schronienia, odzieży, pomocy finansowej, ubezpieczenia) może zgłosić się do MOPS, do Zespołu ds. Bezdomności
  Adres: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pok. nr 1.23 w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Zabezpieczenie tymczasowego miejsca pobytu – schronienia:
  • Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
   Noclegownia położona przy ul. Jana Samsonowicza 80 w Ostrowcu Świętokrzyskim; dysponuje 22 miejscami noclegowymi.
   Schronienie w noclegowni przysługuje osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
   Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i dni świąteczne) w godzinach:
   • od 1 października do 31 marca – od 18:00 do 8:00,
   • od 1 kwietnia do 30 września – od 19:00 do 7:00.
  • Schronisko bez usług opiekuńczych dla Osób Bezdomnych w Komórkach 91, 26-015 Pierzchnica 91, prowadzone przez Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa.
   • Schronisko z usługami opiekuńczymi dla Osób Bezdomnych w Dobrut 20A, 26-505 Orońsko, prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, ul. Zamenhofa 13A, 81-290 Gdynia.
    Schroniska przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn posiadających ostatni stały meldunek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Schroniska świadczą usługi całodobowo, przez cały rok. Pomoc w formie pobytu w Schronisku wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
    W sytuacji, gdy osoba bezdomna nie posiada żadnego dochodu pobyt w Schronisku jest bezpłatny. W przypadku posiadania dochodu odpłatność ustalana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
    Schroniska poza pomocą w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, świadczą usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
  • Mieszkanie chronione treningowe
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi trzy mieszkania chronione treningowe dla sześciu, siedmiu i czterech osób.
   Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://mopsostrowiec.pl/mieszkanie-chronione-treningowe/
 3. Każda osoba bezdomna ma możliwość udziału w Programie LOKATOR dającym szansę zamieszkania z osobą zależną – wymagającą opieki w codziennym funkcjonowaniu.
  Osoba poszukująca miejsca do zamieszkania zyskuje:
  • bezpieczne schronienie wraz z niezbędnym wyposażeniem, bez konieczności dużych nakładów finansowych,
  • możliwość dbania o higienę osobistą i samodzielnego przygotowania posiłków,
  • wsparcie instytucjonalne (prawnik, psycholog, pracownik socjalny),
  • ratunek dla życia i zdrowia (osoby doznające przemocy, bezdomni),
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
  • nabycie nowej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych,
  • wzrost komfortu życia,
  • włączenie społeczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu LOKATOR dostępne są pod adresem https://mopsostrowiec.pl/lokator/

Pliki do pobrania

Regulamin Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (3 MB) do pobrania

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności na terenie województwa świętokrzyskiego (626 KB)