Opieka wytchnieniowa 2019

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” Moduł I.

flaga i godło RP
logo MRPiPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 MODUŁ I”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., informuje iż z dniem 01 lipca 2019 r., realizuje usługę opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienowa” – edycja 2019.

Usługa, ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na realizację zadania w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12 2019 r., przewidziano środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 230400,00 zł.