Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019?

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc realizowana jest poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1.402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej w celu otrzymania skierowania.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc do niżej wymienionych organizacji bez skierowania.

Jakie organizacje zajmują się rozprowadzaniem żywności oraz wspieraniem akcji towarzyszących?
 • Federacja Polskich Banków Żywności;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej;
 • Caritas Polska;
 • Polski Czerwony Krzyż.
Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adresy punktów wydających żywność można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej, w lokalnych punktach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżu.

Jakie produkty spożywcze można otrzymać w Podprogramie 2019?
 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • buraczki wiórki,
 • powidła śliwkowe,
 • sok jabłkowy klarowany,
 • makaron jajeczny,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy,
 • ryż biały,
 • kasza gryczana,
 • herbatniki maślane,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • szynka drobiowa,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • pasztet wieprzowy,
 • filet z makreli w oleju,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy,
 • gołąbki w sosie pomidorowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje także założenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, w ramach którego najubożsi mieszkańcy naszego miasta mogą otrzymać pomoc w formie paczki żywnościowej.

Wydawanie żywności w ramach Programu odbywa się od miesiąca sierpnia 2019 r. i będzie trwało do czerwca 2020 r.

Osoby, które spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł  dla osoby w rodzinie) mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka aby złożyć stosowne oświadczenie o dochodach, a następnie uzyskać skierowanie, na podstawie którego zostanie im wydana żywność.

Pracownicy socjalni udzielają informacji w powyższym zakresie w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach:
od poniedziałku do czwartku: od 7.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 15.00
w piątki: od 7.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 16.00
Punkty odbioru żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Samsonowicza 17 a.
 2. Stowarzyszenie “Eldorado”, ul. Polna 3a
 3. Stowarzyszenie “Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesy i Przedsiębiorczości ” ul. Akademicka 12
 4. Stowarzyszenie “Towarzystwa Przyjaciół Denkowa” ul. Szkolna 23