Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dofinansowanie 612000,00 zł

Zaproszenie od składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 612.000,00 z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, od maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie realizował dla mieszkańców Ostrowca Św., wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną:
  • za pomocą systemu platformy ePUAP,
  • za pomocą portalu Emp@tia
 • osobiście w siedzibie MOPS, ul. Świętokrzyska 22.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 276 76 57,
 • 41 276 76 28,
 • 41 276 76 50.

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  (pobierz .docx)
  (pobierz .pdf)
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

Komunikat o ogłoszeniu programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

treść ogłoszenia