Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej
Plakat informacyjny o programie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Nabór wniosków dla gmin w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków dla osób zainteresowanych usługą asystentury osobistej, będzie  ogłoszony po otrzymaniu przez Gminę Ostrowiec Św. dotacji, podpisaniu umowy z Wojewodą i wyborze wykonawcy.


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych m.in. na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20365,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html


Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystencji ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę asystencji osobistej oraz jej wymiar godzinowy, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

MOPS zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów od dnia 20.02.2023 roku do dnia 03.03.2023roku, w formie papierowej w pokoju 3.13 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia.

Realizacja usług w środowiskach rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2023 r. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 41 276 76 57, 41 276 76 28, 41 276 76 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00- do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2023
(.pdf 326 KB)

Karta zakresu czynności (.pdf 120 KB)
Karta zakresu czynności (.docx 26 KB)

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do programu (.pdf 176 KB)
    Karta zgłoszenia do programu (.docx 32 KB)
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności