Program Ostrowiecka Rodzina 3+

W maju 2014 roku polski rząd przyjął program dla rodzin wielodzietnych. Ma on zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Dokumentem identyfikującym jest KARTA DUŻEJ RODZINY, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny. Uprawnia ona do zniżek na terenie całego kraju, m.in. w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Pełny wykaz zniżek jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach www.rodzina.gov.pl. Rodziny wielodzietne mogą zatem ubiegać się o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzicom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

W przypadku dzieci brany jest pod uwagę wiek, pozostawanie w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub posiadanie określonego stopnia niepełnosprawności. Tak więc w przypadku dzieci Karta jest wydawana do ukończenia 18 lat lub ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Natomiast dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Świętokrzyska 22, V piętro, pokój 5.15. Szczegółowe informacje można również uzyskać, dzwoniąc pod numery tel. 41 276 76 17 lub 41 276 76 43 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala B.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W październiku 2014 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim Rada Miasta przyjęła Program „Ostrowiecka Rodzina 3+”, który jest uzupełnieniem projektu rządowego. Nasz Program lokalny jest skierowany wyłącznie do osób mieszkających w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poszukujemy partnerów, którzy chcieliby włączyć się do Programu i udzielać ulg członkom rodzin legitymujących się Kartą Dużej Rodziny. Oferty współpracy zostały rozesłane do instytucji i przedsiębiorców w naszym mieście. Mamy nadzieję, że znajdą się w Ostrowcu osoby, firmy, które zaoferują ulgi na swoje produkty i usługi i uzyskają dzięki temu status „Partnera Programu”. Mamy opracowany wzór logo Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”, które będzie mogło być wyeksponowane na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i w miejscu realizacji programu przez te podmioty wraz informacją o treści: „TU realizujemy Program „Ostrowiecka Rodzina3+” lub „Partner Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”. Zachęcam więc partnerów prywatnych z terenu miasta, czyli ostrowieckie firmy, podmioty prowadzące działalność do przyłączenia się do naszego Programu. Akcja ma charakter otwarty. Udział w programie niewątpliwie zapewni korzyści wszystkim stronom. Rodziny wielodzietne zyskają na znaczeniu, a podmioty je wspierające będą postrzegane jako bardziej przyjazne, otwarte na potrzeby mieszkańców i potencjalnych nowych klientów.

Uchwała RM LXIII 147 2014-10-02 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu “Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji – zobacz
Uchwała RM VIII 18 2015-01-29 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu “Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji – zobacz

PARTNERZY PROGRAMU OSTROWIECKA RODZINA 3+

  1. Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (od 21 listopada 2014 r.) – ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Św.
  2. Miejskie Centrum Kultury (od 21 listopada 2014 r.) – ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Św.
  3. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (od 21 listopada 2014 r.) – ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Św.
  4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. (31 grudnia 2014 r.) – Pływalnia “Rawszczyzna” ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św.
  5. Ostrowiecdis Sp. z o.o. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań (od 1 marca 2015 r.) – Supermarket “E.Leclerc” ul. 11 listopada 6, 27-400 Ostrowiec Św.
  6. Vision Express Sp. – Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa (od 10 czerwca 2015 r.) – Salon Vision Express Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 30 (Galeria Ostrowiec) 27-400 Ostrowiec Św.
  7. Firma Handlowo-Usługowa “MIKA” Skalska Dominika, ul. 11 Listopada 10/4, 27-400 Ostrowiec Św., (od 1 lipca 2015) – sklepy firmowe zlokalizowane na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego: ul. Polna 14c, os. Słoneczne 14, ul. Radwana 39D, ul. Sienkiewicza 59, ul. Rynek 45, os. Pułanki 19
  8. Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (od 1 sierpnia 2016 r.) – sklep on-line: http://hippo-sklep.pl lub sklep stacjonarny: ul. Peryferyjna 8, 25 – 562 Kielce
  9. Damtox Tomasz Bołoz (od 2 września 2019 r.) – strona internetowa https://www.damtox.pl siedziba firmy: ul. Książęca 2/36, 05-135 Wieliszew
  10. Świat Kwiatów Marcin Sikora (od 8 listopada 2019 r.) – sklep on-line: https://sklep.swiatkwiatow.pl

Pozostałe zarządzenia i uchwały regulujące program Ostrowiecka Rodzina 3+ znajdują się na stronie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego