Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

Plakat informacyjny o programie Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 1 900 464,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystencji ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności
w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę asystencji osobistej oraz jej wymiar godzinowy, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby osób posiadających: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają  możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

MOPS zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów od dnia 08.12.2023 roku do dnia 22.12.2023 roku, w formie papierowej w Kancelarii (III piętro, pokój 3.14) bądź w sekretariacie (IV piętro, pok. 4.15) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia.

Realizacja pierwszych usług w środowiskach rozpocznie się od miesiąca stycznia 2024 r.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 41 276 76 57, 41 276 76 28, 41 276 76 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00- do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji uczestnictwa (do pobrania poniżej)

Szczegóły Programu zawarte są w załączonym linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, informujemy, że na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków (linki do stron zamieszczono poniżej).

Informacja na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacja na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html