Zespół ds. Bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych. Służy temu: wzmożona akcja informacyjna oraz organizowanie doraźnej pomocy dla osób bezdomnych, które pomimo trudnych warunków atmosferycznych rezygnują z korzystania z pomocy instytucjonalnej i pozostają w dotychczasowych miejscach pobytu, tj. w pustostanach, altanach na działkach ogrodniczych, piwnicach, klatkach schodowych, dworcu PKS itp.

Pracownicy socjalni Zespołu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania na terenie miasta, których celem jest dotarcie z informacją do osób bezdomnych przebywających w pustostanach i w innych miejscach niemieszkalnych o możliwościach skorzystania z pomocy społecznej, a w razie konieczności podejmują działania interwencyjne.

Osoby bezdomne w sprawie gorącego posiłku powinny zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pok. nr 1.14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 15:00.

Natomiast w sprawie noclegów należy zgłosić się do Noclegowni  dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) przy ul. Samsonowicza 80 w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Osoby bezdomne mogą również skorzystać z kąpieli w Noclegowni przy ul. Samsonowicza 80 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pracownicy Zespołu ds. Bezdomności współpracują z Policją i Strażą Miejską , w zakresie:

  • przekazywania informacji o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach,
  • przewozu osób wymagających pomocy lub bezdomnych,
  • wspólnych patroli w miejscach niemieszkalnych oraz podczas interwencji.

Pomoc w formie zabezpieczenia odpowiedniej do pory roku odzieży i obuwia:

  • na zakup obuwia przyznawane są zasiłki celowe,
  • w celu zabezpieczenia odzieży wydawane są skierowania do punktów charytatywnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  • przyjmowana jest odzież od osób prywatnych.