Szkoła Rodziny

szkoła rodziny - dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. dostrzegając potrzebę wzmocnienia rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji prowadzi zajęcia dla całych rodzin pt. „Szkoła rodziny”. Głównym celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Zajęcia zawierają mini wykłady, gry rodzinne, dyskusję, a przede wszystkim ćwiczenia mające na celu nabycie wiedzy na temat właściwej komunikacji, budowania poczucia własnej wartości, wzajemnego szacunku i zaufania. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami.

Zajęcia odbywają się:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 22.  raz w tygodniu, w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00
  • przy ul. Rzeczki 1B/1-  w Miejscu Aktywności Lokalnej od poniedziałku do piątku

Proponujemy następujące działania:

  • zajęcia animacyjne z młodszymi dziećmi
  • zajęcia socjoterapeutyczne z młodzieżą
  • zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców
  • konsultacje logopedyczne
  • pomoc psychologiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • inne w zależności od potrzeb i oczekiwań osób biorących udział

Koordynator „Szkoły Rodziny” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 5.13, piętro V, tel. 41 276 76 39