Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Powiększ obraz

Obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Świętokrzyskiej 22.

Wnioski można pobierać formie papierowej w pokoju 5.15

Wypełnione wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim V piętro pokój 5.15 ( nr tel., 41 276 76 43, 41 276 76 17 ) budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 22.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf 608 KB)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (docx 23 KB)

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z pracy za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (.pdf)

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z pracy za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (.docx)

Oświadczenie o dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (.pdf)

Oświadczenie o dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (.docx)

Oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne) (.pdf)

Oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne) (.docx)

Wypełnione wnioski o dodatek energetyczny należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych – Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pokój 5.15 (5 piętro)

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego (pdf)

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego (docx)