Instytucje pomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Instytucje prowadzące poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 – pod numerem telefonu 41 276 76 39.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22:
  • Psycholog dla osób dorosłych, zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00 pod numerem telefonu 41 276 76 48
  • Specjalista profilaktyki uzależnień, zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 41 276 76 00
  • Zespół ds. Rodzin, pod numerem telefonu 41 276 76 62.
 3. Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do punktu można zgłaszać się bez skierowania. Wszelka pomoc jest bezpłatna. W punkcie Interwencji Kryzysowej świadczona jest pomoc: psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień:
  • Psycholog – wtorek 12:00 – 19:00
  • Radca prawny – środa 12:00 – 14:00
  • Terapeuta ds. uzależnień – czwartek 12:00 – 14:00
  • Zapisy przyjmuje sekretariat PCPR, ul Świętokrzyska 22, VII piętro, pokój 7.13, pod numerem  telefonu 41 249 94 08
 4. Centrum Rozwoju Lokalnego w 2022 roku realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA” (Centrum „BEZ NAPIĘCIA”).
  W Centrum „BEZ NAPIĘCIA” świadczone są bezpłatne usługi informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, to jest:
  • pomoc w ramach punktu konsultacyjnego dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych oraz członków ich rodzin; konsultacje prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień i specjalistę profilaktyki uzależnień
  • pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzoną przez psychologa, socjoterapeutę, i psychoterapeutę
  • warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów oraz kadry pedagogicznej
  • profilaktyczne spotkania informacyjno – edukacyjne w formie saloników dyskusyjnych.
   Dyżury odbywają się w Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 w pok. nr 15 i 18, I piętro, po uprzednim ustaleniu terminu. Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 41 200 30 14 w godzinach od 7:00 do 15:00.
 5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” numer czynny całą dobę – 800 120 002.
 6. Rzecznik Praw Dziecka adres strony internetowej https://brpd.gov.pl/ – Dziecięcy Telefon Zaufania i czat SOS, numer czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu – 800 12 12 12.
 7. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37:
  • poradnictwo obywatelskie i mediacja – od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30
  • pomoc prawna – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30
   Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 664 990 364.

Strony na których można znaleźć informacje o instytucjach w których można uzyskać pomoc: www.kielce.uw.gov.pl oraz www.swietokrzyskie.pro