Instytucje pomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Instytucje prowadzące poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 – pod numerem telefonu 41 276 76 39.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22:
  • Psycholog dla osób dorosłych, zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00 pod numerem telefonu 41 276 76 48
  • Specjalista profilaktyki uzależnień, zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod numerem telefonu 41 276 76 00
  • Zespół ds. Rodzin, pod numerem telefonu 41 276 76 62.
 3. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 22:
  • poradnictwo psychologiczne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w PCPR
  • poradnictwo psychologiczne – wtorek w godz. 15.00 -19.00 w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Furmańska 5 w Ostrowcu Św.
  • poradnictwo prawne -piątek w godz. 15.00-19.00 w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Furmańska 5 w Ostrowcu Św.
  • terapeuta uzależnień- środa w godz. 15.00-19.00 w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Furmańska 5 w Ostrowcu Św.
  • konsultacje z pracownikiem socjalnym codziennie w godz. 11.00-15.00 w PCPR.
   Zapisy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. pod numerem tel. 41 2499405.
 4. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowcu Św., ul. Polna 70 świadczy pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną, materialną.
  Godziny przyjęć:
  Poniedziałek 12.00- 20.00
  Wtorek 10.00 -17.00
  Środa 10.00 -17.00
  Czwartek 10.00 -17.00
  Piątek 10.00 -17.00
  Sobota 9.00-13.00
  Dyżur telefoniczny czynny całą dobę – 730 918 259
 5. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o ul. Sienkiewicza 70 – prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin:
  1. konsultacje profilaktyczno- terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczne prowadzone w wyznaczonych dniach miesiąca.
   Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu 41 2003014 lub 576864421
 6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” numer czynny całą dobę – 800 120 002.
 7. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37:
  • poradnictwo obywatelskie i mediacja – od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30
  • pomoc prawna – od poniedziałku do piątku w godz.7.30—11.30
   Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 664 990 364.