Posiłek w szkole i w domu

Plakat z informacją o dofinansowaniu do programu Posiłek w szkole i domu 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 385 638,00 zł (całkowity koszt programu w  2024 r. – 642  730,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla dzieci i młodzieży, oraz dla osób dorosłych – mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dostępna na stronie: https://www.gov.pl/attachment/c739d14e-8831-4238-811d-078503b8b26f