Posiłek w szkole i w domu

Plakat z informacją o dofinansowaniu do programu Posiłek w szkole i domu 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 338 091,00 zł (całkowity koszt programu w 2023 r . – 563 485,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla dzieci i młodzieży, oraz dla osób dorosłych – mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dostępna na stronie: https://eli.gov.pl/api/acts/MP/2022/1287/text/O/M20221287.pdf