Środowiskowy Dom Samopomocy

Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”, ul. Iłżecka 33.

Jest to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi obojga płci i działa jako ośrodek dziennego pobytu typu A, B i C:

krąg utworzony z siedmiu dłoni
  1. osoby przewlekle psychicznie chore (typ A),
  2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
  3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – niewymagające stałego pobytu w całodobowej stacjonarnej placówce opiekuńczej (typ C).

Usługi Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” świadczone są:

  1. w ramach typu A – w budynku na os. Pułanki 10,
  2. w ramach typu B i C – w budynku przy ul. Iłżeckiej 33.

Osoby zainteresowane pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22

pokoje nr 3.17 i 3.18 (III piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00
nr telefonu 41 276 76 28 i 41 276 76 50

lub pokój nr 3.19 (III piętro)
nr telefony 41 276 76 18

e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl