Środowiskowy Dom Samopomocy

Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”, ul. Iłżecka 33. Jest to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi obojga płci i działa jako ośrodek dziennego pobytu typu A, B i C:

krąg utworzony z siedmiu dłoni
  1. osoby przewlekle psychicznie chore (typ A),
  2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
  3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – niewymagające stałego pobytu w całodobowej stacjonarnej placówce opiekuńczej (typ C).

Usługi Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” świadczone są:

1) w ramach typu A – w budynku na os. Pułanki 10,
2) w ramach typu B i C – w budynku przy ul. Iłżeckiej 33.

Osoby zainteresowane pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” proszone są o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl
nr telefonu 41 276 76 25
pokój 2.16 (II piętro)