Środowiskowy Dom Samopomocy

Powiększ obraz
Wniosek o skierowanie do ŚDS  osoba zainteresowana przyznaniem pobytu w ŚDS składa  do MOPS w Ostrowcu Św.

Na terenie gminy funkcjonuje:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” jest jednostką budżetową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zorganizowaną w celu wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, określonego w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
    Adres: ul. Iłżecka 31 i os. Pułanki 10