Programy i strategie

Gminny Program Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2021 – 2023

pobierz

Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021 – 2025

pobierz

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2021

pobierz

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Św. na lata 2014-2021

pobierz

Gminny Program Wspierania Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020

pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021

pobierz

Program Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016-2020

pobierz


Sprawozdania za rok 2019


Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020 za 2018 rok

pobierz

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016 – 2020 za 2018 rok

pobierz

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2018 za 2018 rok

pobierz