Programy i strategie


Plan deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą nr LXXXII/95/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą nr LXXXII/95/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2027

pobierz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2027

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028

pobierz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2024

pobierz Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2024

Gminny Program Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2021 – 2023

pobierz Gminny Program Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2021 – 2023

Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021 – 2025

pobierz Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021 – 2025


Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2021

pobierz Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Św. na lata 2014-2021

pobierz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Św. na lata 2014-2021

Gminny Program Wspierania Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020

pobierz Gminny Program Wspierania Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021

pobierz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021

Program Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016-2020

pobierz Program Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016-2020


Sprawozdania za rok 2021


Sprawozdania za rok 2019


Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020 za 2018 rok

pobierz

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016 – 2020 za 2018 rok

pobierz

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2018 za 2018 rok

pobierz