Komunikaty


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego na rok 2021 r.

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc styczeń 2021

 • od 15.01.2021 r. do 19.01.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 12.01.2021 r. do 14.01.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.01.2021 r. do 20.01.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 21.01.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 25.01.2021 r. do 27.01.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc luty 2021

 • ● od 12.02.2021 r. do 16.02.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 15.02.2021 r. do 17.02.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.02.2021 r. do 22.02.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 23.02.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 23.02.2021 r. do 25.02.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc marzec 2021

 • od 11.03.2021 r. do 15.03.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 16.03.2021 r. do 18.03.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.03.2021 r. do 22.03.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • od 23.03.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 29.03.2021 r. do 31.03.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc kwiecień 2021

 • od 12.04.2021 r. do 14.04.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 15.04.2021 r. do 19.04.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 19.04.2021 r. do 21.04.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 23.04.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.04.2021 r. do 28.04.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc maj 2021

 • od 11.05.2021 r. do 13.05.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 14.05.2021 r. do 18.05.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.05.2021 r. do 20.05.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 24.05.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 25.05.2021 r. do 27.05.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc czerwiec 2021

 • od 14.06.2021 r. do 16.06.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 16.06.2021 r. do 18.06.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.06.2021 r. do 22.06.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 23.06.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 28.06.2021 r. do 30.06.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc lipiec 2021

 • od 12.07.2021 r. do 14.07.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 15.07.2021 r. do 19.07.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 19.07.2021 r. do 21.07.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 23.07.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 27.07.2021 r. do 30.07.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc sierpień 2021

 • od 11.08.2021 r. do 13.08.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 13.08.2021 r. do 17.08.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 17.08.2021 r. do 19.08.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 23.08.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.08.2021 r. do 30.08.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc wrzesień 2021

 • od 13.09.2021 r. do 15.09.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 16.09.2021 r. do 20.09.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 20.09.2021 r. do 22.09.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 23.09.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 28.09.2021 r. do 30.09.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc październik 2021

 • od 11.10.2021 r. do 13.10.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 13.10.2021 r. do 15.10.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.10.2021 r. do 20.10.2021r- świadczeń wychowawczych (500+)
 • 21.10.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.10.2021 r. do 29.10.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc listopad 2021

 • od 12.11.2021 r. do 15.11.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 16.11.2021 r. do 18.11.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 18.11.2021 r. do 22.11.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 22.11.2021 r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.11.2021 r. do 30.11.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc grudzień 2021

 • od 13.12.2021 r. do 15.12.2021 r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 13.12.2021 r. do 15.12.2021 r. – zasiłków pielęgnacyjnych
 • od 13.12.201r. do 15.12.2021 r. – świadczeń wychowawczych (500+)
 • 15.12.2020r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 13.12.2021 r. do 15.12.2021 r. – zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Harmonogram wypłat zasiłków stałych oraz wydawania bonów w 2021 r.*

 • w miesiącu styczniu 19.01.2021 r.
 • w miesiącu lutym 23.02.2021 r.
 • w miesiącu marcu 23.03.2021 r.
 • w miesiącu kwietniu 20.04.2021 r.
 • w miesiącu maju 18.05.2021 r.
 • w miesiącu czerwcu 22.06.2021 r.
 • w miesiącu lipcu 20.07.2021 r.
 • w miesiącu sierpniu 24.08.2021 r.
 • w miesiącu wrześniu 21.09.2021 r.
 • w miesiącu październiku 19.10.2021 r.
 • w miesiącu listopadzie 23.11.2021 r.
 • w miesiącu grudniu 16.12.2021 r.

* – termin wypłaty może ulec zmianie

Kierownik Działu Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Daria Zgadzaj


Uwaga! Zmiana konta bankowego od 01.02.2021

Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” za niżej podane miesiące należy uiszczać w siedzibie Domu lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 albo przelewem na konto MOPS Nr 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 we wskazanych terminach:

Opłata za miesiącTermin wpłaty
Styczeń 2021 r.do 15.02.2021
Luty 2021 r.do 15.03.2021
Marzec 2021 r.do 15.04.2021
Kwiecień 2021 r.do 17.05.2021
Maj 2021 r.do 15.06.2021
Czerwiec 2021 r.do 15.07.2021
Lipiec 2021 r.do 16.08.2021
Sierpień 2021 r.do 15.09.2021
Wrzesień 2021 r.do 15.10.2021
Październik 2021 r.do 16.11.2021
Listopad 2021 r.do 15.12.2021
Grudzień 2021 r.do 17.01.2022

Uwaga! Zmiana konta bankowego od 01.02.2021

Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym za niżej podane miesiące należy uiszczać przelewem na konto MOPS 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 – we wskazanych terminach:

Opłata za miesiącTermin wpłaty
Styczeń 2021 r.do 15.02.2021
Luty 2021 r.do 15.03.2021
Marzec 2021 r.do 15.04.2021
Kwiecień 2021 r.do 17.05.2021
Maj 2021 r.do 15.06.2021
Czerwiec 2021do 15.07.2021
Lipiec 2021 r.do 16.08.2021
Sierpień 2021 r.do 15.09.2021
Wrzesień 2021 r.do 15.10.2021
Październik 2021 r.do 15.11.2021
Listopad 2021 r.do 15.12.2021
Grudzień 2021 r.do 17.01.2022

HARMONOGRAM WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
W 2021 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w 2021 r. dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne wypłacane będą:

 • w styczniu dodatki mieszkaniowe od 11.01.2021 r., dodatki energetyczne od 29.01.2021 r.
 • w lutym od 10.02.2021 r.
 • w marcu od 10.03.2021 r.
 • w kwietniu od 09.04.2021 r.
 • w maju od 10.05.2021 r.
 • w czerwcu od 10.06.2021 r.
 • w lipcu od 09.07.2021 r.
 • w sierpniu od 10.08.2021 r.
 • we wrześniu od 10.09.2021 r.
 • w październiku od 11.10.2021 r.
 • w listopadzie od 10.11.2021 r.
 • w grudniu od 10.12.2021 r.

Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Roman Kwieciński


Ogłoszenie rekrutacyjne
PROJEKT AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA

Realizowany jest w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020  Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Okres realizacji projektu: 2018-04-01 – 2019-12-31

REKRUTACJĘ DO II EDYCJI PROJEKTU ROZPOCZNIEMY OD 5 LISTOPADA 2018 ROKU.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00

 • w biurze w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
 • w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4: w poniedziałki
 • w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10: w czwartki
W II EDYCJI UDZIAŁ WEŹMIE: 38 osób (15K i 23M)

Liczba kandydatów do uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych – 16 osób (9K i 7M)
Liczba – kandydatów na doposażone miejsca pracy 22 osoby (6K i 16M)

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO II EDYCJI PRZYJMOWANI BĘDĄ:
 • Mężczyźni: o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni lub bierni zawodowo;
 • Kobiety: o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo;
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/201 Tel. 797 161 671
Strona internetowa: www.ap.org.pl
e-mail: dorota.gebska@ap.org.pl

plakat informacyjny


Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%),
 • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł (wzrost o 7%),
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  • kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),
  • kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o 3%),
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

Informacja przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca spraw, które obywatele mogą załatwić drogą elektroniczną przez portal Emp@tia oraz przez jakie banki można składać wnioski na 500+ i świadczenie Dobry Start

pobierz


Wyższe świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł (tj. o 100 zł),
 • zasiłku dla opiekuna do 620 zł (tj. o 100 zł),
 • zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (tj. o 31,42 zł) – w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia nastąpi od 1 listopada 2019 r., jego kwota wzrośnie do 215,84 zł).

Na dotychczasowym poziomie pozostaną kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Brak waloryzacji oznacza, że będą one wynosić 674 zł oraz 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Z kolei próg pozwalający uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka będzie jak do tej pory wynosił 1922 zł. Bez zmian pozostanie wysokość zasiłków rodzinnych oraz przysługujących do nich dodatków a także świadczenie rodzicielskie i tzw. ”becikowe”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1497).


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje zgłoszenia
KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB
CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz.198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3, w związku z art. 175 i art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz.2082 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Nabór ma charakter ciągły.

Zakres podstawowych zadań:
1. Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym.
2. Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art.155 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
4. Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Dodatkowe uwagi:
1. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
2. Zgodnie z art.162 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
3. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
– obywatelstwo polskie;
– pełna zdolność do czynności prawnych;
– korzystanie z pełni praw publicznych;
– pełna władza rodzicielska;
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora;
– dyspozycyjność pozwalająca na wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora;
– niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
– nieposzlakowana opinia;
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 2. Podanie/list motywacyjny.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego oraz kuratora.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów należy składać w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie (4 piętro pok.4.15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św, przy ul. Świętokrzyskiej 22 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora”. Nabór ma charakter ciągły.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wskazuje pisemnie kandydaturę do sądu, który ostatecznie wyznacza opiekuna/kuratora i może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę zgodnie z art.162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

I. Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym opiekun prawny – kurator składa przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

II. Wynagrodzenie

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna lub kuratora, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

III. Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego ustanawia Sąd Rodzinny. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).
Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

IV. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego przez Sąd Rodzinny kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi, w przeciwnym razie kurator jest wyłącznie doradcą dla osoby ubezwłasnowolnionej.