Komunikaty


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego na rok 2023 r.

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc styczeń 2023

 • od 13.01.2023r. do 17.01.2023r. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 18.01.2023r. do 20.01.2023r.-  zasiłków pielęgnacyjnych
 • 24.01.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 25.01.2023r. do 27.01.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc luty 2023

 • od 13.02.2023r. do 15.02.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków  opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 16.02.2023r. do 20.02.2023r.-  zasiłków pielęgnacyjnych
 • 22.02.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 23.02.2023r. do 27.02.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc marzec 2023

 • od 13.03.2023r. do 15.03.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 16.03.2023r. do 20.03.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 22.03.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 27.03.2023r. do 29.03.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc kwiecień 2023

 • od 14.04.2023r. do 18.04.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 19.04.2023r. do 21.04.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 24.04.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 25.04.2023r. do 27.04.2022r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc maj 2023

 • od 15.05.2023r. do 17.05.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 18.05.2023r. do 22.05.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 23.05.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 24.05.2023r. do 26.05.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc czerwiec 2023

 • od 14.06.2023r. do 16.06.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 19.06.2023r. do 21.06.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 22.06.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.06.2023r. do 28.06.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc lipiec 2023

 • od 14.07.2023r. do 18.07.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 19.07.2023r. do 21.07.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 24.07.2022r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.07.2023r. do 28.07.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc sierpień 2023

 • od 16.08.2023r. do 18.08.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 21.08.2023r. do 23.08.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 24.08.2023r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 25.08.2023r. do 29.08.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc wrzesień 2023

 • od 15.09.2023r. do 19.09.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 20.09.2023r. do 22.09.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 25.09.2022r. – funduszu alimentacyjnego
 • od 26.09.2023r. do 28.09.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc październik 2023

 • od 16.10.2023r. do 18.10.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 19.10.2023r. do 23.10.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 24.10.2023r.- funduszu alimentacyjnego
 • od 25.10.2023r. do 27.10.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc listopad 2023

 • od 15.11.2023r. do 17.11.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 20.11.2023r. do 22.11.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 23.11.2023r.- funduszu alimentacyjnego
 • od 24.11.2023r. do 28.11.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc grudzień 2023

 • od 13.12.2023r. do 15.12.2023r.- świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
 • od 18.12.2023r. do 20.12.2023r.- zasiłków pielęgnacyjnych
 • 21.12.2023r.- funduszu alimentacyjnego
 • od 21.12.2023r. do 24.12.2023r.- zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Harmonogram wypłat zasiłków stałych oraz wydawania bonów w 2023 r.*

 • w miesiącu styczniu 24.01.2023 r.
 • w miesiącu lutym 21.02.2023 r.
 • w miesiącu marcu 21.03.2023 r.
 • w miesiącu kwietniu 18.04.2023 r.
 • w miesiącu maju 23.05.2023 r.
 • w miesiącu czerwcu 20.06.2023 r.
 • w miesiącu lipcu 18.07.2023 r.
 • w miesiącu sierpniu 22.08.2023 r.
 • w miesiącu wrześniu 19.09.2023 r.
 • w miesiącu październiku 24.10.2023 r.
 • w miesiącu listopadzie 21.11.2023 r.
 • w miesiącu grudniu 19.12.2023 r.

* – termin wypłaty może ulec zmianie


Harmonogram opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym

Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym za niżej podane miesiące należy uiszczać przelewem na konto MOPS 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 – we wskazanych terminach:

 • za styczeń 2023 r. do 15.02.2023 r.
 • za luty 2023 r. do 15.03.2023 r.
 • za marzec 2023 r. do 15.04.2023 r.
 • za kwiecień 2023 r. do 15.05.2023 r.
 • za maj 2023 r. do 15.06.2023 r.
 • za czerwiec 2023 r. do 15.07.2023 r.
 • za lipiec 2023 r. do 15.08.2023 r.
 • za sierpień 2023 r. do 15.09.2023 r.
 • za wrzesień 2023 r. do 15.10.2023 r.
 • za październik 2023 r. do 15.11.2023 r.
 • za listopad 2023 r. do 15.12.2023 r.
 • za grudzień 2023 r. do 15.01.2024 r.

Harmonogram uiszczania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2023 r.

Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego, za niżej podane miesiące należy uiszczać  przelewem na konto MOPS Nr 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 we wskazanych terminach:

 • za styczeń 2023 r. do 15.02.2023 r.
 • za luty 2023 r. do 15.03. 2023 r.
 • za marzec 2023 r. do 17.04. 2023 r.
 • za kwiecień 2023 r. do 15.05. 2023 r.
 • za maj 2023 r. do 15.06. 2023 r.
 • za czerwiec 2023 r. do 17.07. 2023 r.
 • za lipiec 2023 r. do 16.08. 2023 r.
 • za sierpień 2023 r. do 15.09. 2023 r.
 • za wrzesień 2023 r. do 16.10. 2023 r.
 • za październik 2023 r. do 15.11. 2023 r.
 • za listopad 2023 r. do 15.12. 2023 r.
 • za grudzień 2023 r. do 15.01.2024 r.

Harmonogram wypłat Dodatków Mieszkaniowych w 2023 roku

 • w styczniu od 10.01.2023 r.
 • w lutym od 10.02.2023 r.
 • w marcu od 10.03.2023 r.
 • w kwietniu od 11.04.2023 r.
 • w maju od 10.05.2023 r.
 • w czerwcu od 09.06.2023 r.
 • w lipcu od 10.07.2023 r.
 • w sierpniu od 10.08.2023 r.
 • we wrześniu od 11.09.2023 r.
 • w październiku od 10.10.2023 r.
 • w listopadzie od 10.11.2023 r.
 • w grudniu od 11.12.2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje zgłoszenia
kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób
częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz.198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3, w związku z art. 175 i art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Nabór ma charakter ciągły.

Zakres podstawowych zadań:
1. Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym.
2. Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art.155 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
4. Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Dodatkowe uwagi:
1. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
2. Zgodnie z art.162 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
3. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
– obywatelstwo polskie;
– pełna zdolność do czynności prawnych;
– korzystanie z pełni praw publicznych;
– pełna władza rodzicielska;
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora;
– dyspozycyjność pozwalająca na wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora;
– niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 2. Podanie/list motywacyjny.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego oraz kuratora.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów należy składać w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie (4 piętro pok.4.15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św, przy ul. Świętokrzyskiej 22 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora”. Nabór ma charakter ciągły.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wskazuje pisemnie kandydaturę do sądu, który ostatecznie wyznacza opiekuna/kuratora i może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę zgodnie z art.162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

I. Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym opiekun prawny – kurator składa przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

II. Wynagrodzenie

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna lub kuratora, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

III. Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego ustanawia Sąd Rodzinny. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).
Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

IV. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego przez Sąd Rodzinny kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi, w przeciwnym razie kurator jest wyłącznie doradcą dla osoby ubezwłasnowolnionej.