Opieka wytchnieniowa 2023

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej

Plakat programu Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Nabór wniosków dla gmin w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Nabór wniosków dla osób zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej, będzie ogłoszony po otrzymaniu przez Gminę Ostrowiec Św. dotacji, podpisaniu umowy z Wojewodą i wyborze wykonawcy.

Więcej informacji dostępnych m.in. na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023


Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku
z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program ma na celu wsparcie członków rodziny lub opiekunów, poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym  z osobą niepełnosprawną (dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej oraz jej wymiar godzinowy, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

MOPS zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów od dnia 20.02.2023 roku do dnia 03.03.2023 roku w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22 pokój 3.13, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 do 15:00, w piątki w godzinach 7:00 do 14:00, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia.

Realizacja usług w środowiskach rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2023 r.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 41/ 276-76-57, 276 76-28, 276-76-50 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00, w piątki w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 13:00 do 14:00. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Regulamin rekrutacji i udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 (.pdf 276 KB)

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (.pdf 183 KB).
  Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (.docx 26 KB).
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej/dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę (.pdf 158 KB).
  Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę (.docx 31 KB).
 4. Oświadczenie opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej (.pdf 72 KB).
  Oświadczenie opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej (.docx 22 KB).