Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie

Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie

Plakat informacyjny o programie Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1 stycznia 2024 roku jako Partner realizuje Projekt pn: „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”. Projekt realizowany jest w ramach nr FESW.08.05-IZ.00-001/23, nr wniosku FESW.08.05-IZ.00-0050/23. Okres realizacji od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju- przedsiębiorstwo społeczne, prowadzące działalność w zakresie rozwoju usług społecznych, w tym działalność edukacyjną związaną z integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspólnie  przygotowały i realizują Projekt pn.: „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”.

Głównym celem jest wsparcie osób dorosłych o niskich kompetencjach podstawowych i przekrojowych zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego (gm. Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów). W Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wsparciem objęci zostali mieszkańcy osiedla Gutwin i osiedla Częstocice. Działania na rzecz beneficjentów obejmują: doradztwo zawodowe, warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, społeczne, interpersonalne, w zakresie zdrowego stylu życia i kultury oraz tradycji regionu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami członków ww. społeczności lokalnych.