Projekty

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1 stycznia 2024 roku jako Partner realizuje Projekt pn: „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”. Projekt realizowany jest w ramach nr FESW.08.05-IZ.00-001/23, nr wniosku FESW.08.05-IZ.00-0050/23. Okres realizacji od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/sciezki-mozliwosci-poznajemy-swietokrzyskie/


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1 stycznia 2024 roku jako Partner realizuje Projekt pn:. „Bliżej domu. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski”

Projekt realizowany jest w ramach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej nr projektu FESW.09.05-IZ.00-0059/23. Okres realizacji od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/blizej-domu-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-i-zagrozonych-wykluczeniem-mieszkaniowym-w-gminie-ostrowiec-swietokrzyski/