Opieka wytchnieniowa

Program ma na celu wsparcie członków rodziny lub opiekunów, poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym  z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego tj., dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dotychczasowe edycje “Opieki wytchnieniowej”:

  1. Opieka wytchnieniowa 2019
  2. Opieka wytchnieniowa 2020
  3. Opieka wytchnieniowa 2021
  4. Opieka wytchnieniowa 2022
  5. Opieka wytchnieniowa 2023
  6. Opieka wytchnieniowa 2024