Karta Dużej Rodziny

karta dużej rodziny

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., II piętro, p. 2.22 lub 2.23 w godzinach od 7.00 do 15.00. (nr tel. 41 276 76 17)

Karta Dużej Rodziny realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz.1390 z późn. zm.) i zmian wprowadzonych Ustawą z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U. Z 2021 r., poz.952) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2019, poz.99) z dnia 17 stycznia 2019 r.

Przepisy wprowadzają dla rodzin wielodzietnych ulgi, które będą gwarantowane ustawowo.

Informacje dotyczące kart i ich przyznawania.

Od 9 czerwca 2021 r. , wszystkie osoby posiadające prawo do karty, automatycznie otrzymały kartę w formie elektronicznej.
Dla nowych wniosków, karta elektroniczna otrzyma status „Wydana” od razu po zatwierdzeniu pozytywnej decyzji o przyznaniu karty w dowolnej formie.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą teraz korzystać z kart elektronicznych i przeglądać dane karty w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Informujemy, że rodziny, które składają wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny po raz pierwszy nie ponoszą żadnych opłat.

Opłaty obowiązujące:

  • opłaty za wydanie duplikatu KDR10,00 zł;
  • opłaty za wydanie karty w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim o numerze:

32 1090 2040 0000 0001 4742 3372
(Prosimy aby na przelewie wpisać kogo i czego dotyczy wpłata)

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów przyznających uprawnienia zamieszczone są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl oraz na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

Do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

ZKDR-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (dotyczy dzieci kontynuujących naukę po ukończeniu 18 lat)

ZKDR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych