Karta Dużej Rodziny

karta dużej rodziny

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., II piętro, p. 2.22 lub 2.23 w godzinach od 7.00 do 15.00. (nr tel. 41 2767617)

Karta Dużej Rodziny realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz.1390 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017, poz.2449) z dnia 28 grudnia 2017 r.
Przepisy wprowadzają dla rodzin wielodzietnych ulgi, które będą gwarantowane ustawowo. Najważniejszymi z nich są ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 stycznia 2018 r. jest dostępna aplikacja na smartfony – mKDR.

Jak uzyskać mKDR?

  1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., II piętro pokój nr 2.22 lub 2.23.
  2. We wniosku konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty.
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
  4. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
  5. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.
Jeśli posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Informujemy, że rodziny, które składają wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny po raz pierwszy nie ponoszą żadnych opłat.

Opłaty obowiązujące:

  • opłaty za wydanie duplikatu KDR – 9,78 zł;
  • opłaty za wydanie drugiej formy KDR – 9,21 zł

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim o numerze:

32 1090 2040 0000 0001 4742 3372
(Prosimy aby na przelewie wpisać kogo i czego dotyczy wpłata)

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów przyznających uprawnienia zamieszczone są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl oraz na stronie PUI Emp@tia

Do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

ZKDR-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (dotyczy dzieci kontynuujących naukę po ukończeniu 18 lat)

ZKDR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych