Karta Dużej Rodziny

karta dużej rodziny

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., V piętro, pokój 5.15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (nr tel. 41 276 76 43 lub 41 276 76 17).

Karta Dużej Rodziny realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny z dnia 17 stycznia 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 99).

Przepisy wprowadzają dla rodzin wielodzietnych ulgi, które będą gwarantowane ustawowo.

Informacje dotyczące kart i ich przyznawania.

Od 9 czerwca 2021 r. , wszystkie osoby posiadające prawo do karty, automatycznie otrzymały kartę w formie elektronicznej.
Dla nowych wniosków, karta elektroniczna otrzyma status „Wydana” od razu po zatwierdzeniu pozytywnej decyzji o przyznaniu karty w dowolnej formie.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą teraz korzystać z kart elektronicznych i przeglądać dane karty w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Informujemy, że rodziny, które składają wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny po raz pierwszy nie ponoszą żadnych opłat.

Opłaty obowiązujące:

  • opłaty za wydanie duplikatu KDR13,00 zł;
  • opłaty za wydanie karty w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim o numerze:

32 1090 2040 0000 0001 4742 3372
(Prosimy aby na przelewie wpisać kogo i czego dotyczy wpłata)

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów przyznających uprawnienia zamieszczone są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl oraz na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

Do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

ZKDR-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (dotyczy dzieci kontynuujących naukę po ukończeniu 18 lat)

ZKDR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych