Aktualności


MOPS przestrzega !
Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na nadużycia i wyłudzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim apeluje do wszystkich seniorów i osób samotnych zamieszkujących na terenie naszego miasta, o ostrożność i szczególną uwagę wobec osób, które w próbują dostać się do ich mieszkań.
Otrzymaliśmy bardzo niepokojące sygnały, iż do mieszkań, szczególnie osób starszych i samotnych zgłaszają się osoby podające się za pracowników ośrodka pomocy społecznej. Chcemy Państwa bardzo gorąco uczulić na takie sytuacje. To nie są pracownicy naszego Ośrodka. Nasi pracownicy socjalni dysponują legitymacją służbową oraz imiennym identyfikatorem, który przedstawiają podczas pierwszego kontaktu. W każdym przypadku seniorzy którzy dotychczas korzystali z pomocy i wsparcia MOPS znają swoich pracowników osobiście. Na wizytę w domu seniora, pracownicy umawiają się osobiście.
W przypadku nowych zgłoszeń o pomoc dla seniora – telefonicznych, szczególnie od członków rodzin mieszkających na co dzień poza terenem Ostrowca, pracownicy osobiście w rozmowie telefonicznej ustalają zarówno z rodziną, jak i z podopiecznym zakres pomocy. Dodatkowo informujemy, kiedy i o której godzinie ta pomoc zostanie udzielona przez pracowników MOPS.

Drodzy Seniorzy.

Apelujemy bądźcie bardzo ostrożni przed otwarciem drzwi nieznanej Wam osobie. Zawsze proście o pokazanie legitymacji służbowej MOPS, a w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości najpierw zadzwońcie do naszego Ośrodka pod numerami telefonów 41 276 76 57 lub 41 276 76 28 lub 41 276 76 50, aby potwierdzić tożsamość osoby podającej się za naszego pracownika.
Jeżeli trudnością jest wykonanie takiego telefonu poproście o to sąsiada.


Wzory prawidłowo wypełnionych wniosków

Do pobrania:

  1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dodatków do zasiłku rodzinnego (.pdf)
  2. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (.pdf)

Ruszył nabór do projektu kompleksowej rehabilitacji

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt PFRON skierowany do wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę zarobkową.
Program daje możliwość również tym wszystkim, którzy ze względów zdrowotnych nigdy jeszcze nie pracowali.

Kompleksowa rehabilitacja składa się z trzech elementów, które wzajemnie się uzupełniają:

Moduł zawodowy – spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,

Moduł medyczny – zabiegi fizjoterapeutyczne,

Moduł psychospołeczny – wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
Udział w projekcie związany jest z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Aktualnie funkcjonują cztery ośrodki:

  • ORK Wągrowiec
  • ORK Grębiszew
  • ORK Nałęczów
  • ORK Ustroń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym PFRON tel. 22 50 55 600 lub email – ork@pfron.org.pl
Rekrutacja trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 września 2021 r lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej


aktualne informacje dotyczące koronawirusa

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/koronawirus)


linia pomocy pokrzywdzonym str 1
linia pomocy pokrzywdzonym str 2

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od lipca 2020 r funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.
(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych/)


Uwaga! Zmiany w sposobie obsługi klientów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/zasady-udzielania-pomocy-spolecznej/)


“Złotówka za złotówkę” w Funduszu alimentacyjnym

Rodzice, którzy o małą kwotę przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będą otrzymywać je w pomniejszonej wysokości. Jest to tak zwana zasada „złotówka za złotówkę” (taka zasada stosowana jest od kilku lat przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego). Dzięki wykorzystaniu wspomnianej reguły w takich przypadkach rodzice zachowają (lub uzyskają) pieniądze na dzieci, tyle że w zmniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie znalazło się w artykule 18 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Oprócz zasady „złotówka za złotówkę” w projekcie znalazła się jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca FA – wprowadzenie do przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) – podwyższenie progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń na dzieci z FA do 900zł (z 800 zł).
Obie te zmiany będą uwzględniane w FA przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.