Aktualności

UWAGA!! Nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

www.mopsostrowiec.4bip.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności, edycja 2020”

Informujemy organizacje pozarządowych działające na terenie Gminy Ostrowiec, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w konkursie, iż jako MOPS, chętnie podejmiemy współpracę w ramach projektu.

Konkurs

Program


ASOS 2020 wystartował, można składać oferty!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br. (czytaj więcej…)


Wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać przez Internet!

Oddział Świętokrzyski PFRON informuje o możliwości składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. (czytaj więcej…)


Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start są przyjmowane w niżej podanych punktach (czytaj więcej…)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W 2020 ROKU – WYŻSZA KWOTA

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie ono o 247,00 zł.
W dniu 23 października 2019 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2019 r. poz. 1067) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2019. w prawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1830 zł miesięcznie.


Jak chronić swoje dane osobowe? UODO wyjaśnia

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych nakreślił kilka zasad, których stosowanie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych każdego użytkownika sieci i nie tylko.

(czytaj więcej…)


Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów.
W publikacji znajdziemy m.in. odpowiedzi na takie pytania:
– Jak długo może trwać zatrzymanie sprawcy?
– Na podstawie jakich przepisów prawnych policja mają uprawnienie do zatrzymania sprawcy?
– W jaki sposób osoba pokrzywdzona może złożyć organom ścigania zawiadomienie o popełnionym na jej szkodę przestępstwie?
– Co może być dowodem w sprawie o znęcania się?
– W jaki sposób rozpoczyna się ściganie osoby stosującej przemoc w rodzinie?
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

do pobrania


Konkurs na Inicjatywy sąsiedzkie, zwany dalej konkursem, jest realizowany na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” – zadania organizowanie społeczności lokalnej, realizowanego przez partnera projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Projekt jest finansowany ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(czytaj więcej..)


Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2019”

 (czytaj więcej…)