Aktualności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 jako jedyny w Województwie Świętokrzyskim otrzymał certyfikat jakości Centrum Aktywności Lokalnej przyznawany przez Centrum Wpierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie za wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej.

Zobacz certyfikat


Wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem – pomóż!

Niskie temperatury występujące zwłaszcza nocą, stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób zmagających się z kryzysem bezdomności, ubogich, starszych, samotnych. Dlatego zwracamy się z apelem o pomoc dla osób w potrzebie.

Gdy widzimy osobę potrzebującą powiadamiajmy odpowiednie służby:

  • numer alarmowy – 112,
  • Straż Miejska – tel. 986,
  • Policja – tel. 997


Ponadto osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, do Zespołu ds. bezdomnych, na ulicy Świętokrzyskiej 22,I piętro, tel. 41 2677621.
Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie lub potrzebującego pomocy, reagujmy!

Jeden telefon może uratować komuś życie!


Zaproszenie na seminarium – Działania sąsiedzkie i społecznościowe, usługi społeczne i ekonomia społeczna szansą dalszego rozwoju uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/#dzialaniasasiedzkie


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Praca, którą wykonujemy, to najważniejsza forma wsparcia w pomocy społecznej.
To jednocześnie wyzwanie, trud i wielka odpowiedzialność, do których potrzeba niezwykłych ludzi. Nasza praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i problemy dnia codziennego.

Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło żadnemu Pracownikowi Pomocy Społecznej energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zaproszenie na seminarium – Gesty solidarności codziennie w pracy społecznościowej

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/#gestysolidarnosci