Aktualności


Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+) w 2022 roku

Od 01 stycznia 2022 r. instytucją upoważnioną do realizacji spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym w ramach programu Rodzina 500+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci należy kierować do ZUS.

Wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenia wypłacane w okresie świadczeniowym od 01.06.2021 r. do 30.05.2022 r. będą nadal realizowane (dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Aby otrzymać świadczenie 500+ od 01 czerwca 2022 r. należy złożyć nowy wniosek do ZUS. Wniosek na nowy okres ZUS będzie przyjmował od 01 lutego 2022 r.

Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  • platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  • system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
  • platformę informacyjno – usługową EMPATIA.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 jako jedyny w Województwie Świętokrzyskim otrzymał certyfikat jakości Centrum Aktywności Lokalnej przyznawany przez Centrum Wpierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie za wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej.

Zobacz certyfikat


Wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem – pomóż!

Niskie temperatury występujące zwłaszcza nocą, stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób zmagających się z kryzysem bezdomności, ubogich, starszych, samotnych. Dlatego zwracamy się z apelem o pomoc dla osób w potrzebie.

Gdy widzimy osobę potrzebującą powiadamiajmy odpowiednie służby:

  • numer alarmowy – 112,
  • Straż Miejska – tel. 986,
  • Policja – tel. 997


Ponadto osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, do Zespołu ds. bezdomnych, na ulicy Świętokrzyskiej 22,I piętro, tel. 41 2677621.
Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie lub potrzebującego pomocy, reagujmy!

Jeden telefon może uratować komuś życie!


Świadczenie Pielęgnacyjne w 2022 roku – wyższa kwota

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie o 148,00 zł.

W dniu 8 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2021r. poz. 1021) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119,00 zł miesięcznie.Zaproszenie na seminarium – Działania sąsiedzkie i społecznościowe, usługi społeczne i ekonomia społeczna szansą dalszego rozwoju uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/#dzialaniasasiedzkie


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Praca, którą wykonujemy, to najważniejsza forma wsparcia w pomocy społecznej.
To jednocześnie wyzwanie, trud i wielka odpowiedzialność, do których potrzeba niezwykłych ludzi. Nasza praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i problemy dnia codziennego.

Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło żadnemu Pracownikowi Pomocy Społecznej energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zaproszenie na seminarium – Gesty solidarności codziennie w pracy społecznościowej

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/#gestysolidarnosci