Aktualności

Msza święta w intencji Dzieci Utraconych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 16.10.2021 r. o godzinie 18.00 w Parafii pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Spacerowej 15 (Kolonia Robotnicza) zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Dzieci Utraconych.

Uroczystość zostanie poprzedzona odmówieniem o godzinie 15.30 Koronki do Bożego Miłosierdzia przy grobie Dzieci Utraconych, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 8 (grób nr 26, sektor 8, rząd 5).

Uroczystość ta jest szczególna dla rodziców dotkniętych stratą dziecka, która nastąpiła na skutek poronienia lub martwego porodu.


baner Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno – doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl

CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 41 230 97 05.


Rekrutacja do projektu Nowe Perspektywy Pracy

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 października 2021 r.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie nr 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nap odstawie umowy nr: RPSW.10.02.01-26-0016/21-00

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego.
Projekt przewiduje szkolenia:

 1. Opiekun osób starszych/niepełnosprawnych/dzieci dla 2 grup uczestników po 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1191,60 zł
 2. Pracownik do spraw księgowości dla 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1191,60 zł
 3. Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna/kat. E +kwalifikacja wstępna dla 2 grup uczestników po 10 osób, 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
 4. Spawacz MAG145/TIG141 dla 10 osób 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
 5. Malarz/tapeciarz z uprawnieniami SEP do 1 KV dla 2 grup uczestników po 10 osób, 100 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 993,00 zł
 6. Kucharz z kwalifikacją Cukiernik dla 4 grup po 10 osób, 200 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1986,00 zł

W ramach projektu ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika oraz 3 miesiące stażu zawodowego ze stypendium stażowym w wysokości 1649,34 zł miesięcznie.

Wszelkie informacje pod nr telefonu: 534 810 161 lub w Biurze Projektów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., blok C pokój nr 16


Informacja o konkursie

Wojewoda Świętokrzyski ogłosił konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19.
Konkurs dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Zgłoszenia od 20.09.2021 do 26.11.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 342 14 15 lub pod adresem konkursnaspot@kielce.uw.gov.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz portalu Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego


Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 – świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków w formie papierowej o ustalenie prawa do:

 1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022,
 2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022.
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 ul. Świętokrzyska 22, na parterze budynku w godz.  8.00 -14.00.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną:

 • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak i gdzie złożyć można wniosek?

Wnioski można składać od dnia 01 lipca 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się dnia 01 sierpnia 2021 r. Wówczas wnioski będzie można złożyć:

 • osobiście w godzinach od 10:00 do 14:00 lub do urny umieszczonej na parterze budynku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.,
 • od dnia 01 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 • od dnia 01 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (czyli do dnia 28 lutego 2022 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021 r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 r,
 • w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022 r.
 • od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r.

Bezpłatne wpłaty na konto Ośrodka

Informujemy, że wpłat na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można dokonywać nieodpłatnie w każdej placówce Poczty Polskiej.


Godziny przyjęć przez pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 przypomina, iż pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00.

W godzinach od 9:00 do 14:00 pracują w terenie i mogą być niedostępni w Ośrodku.

Obsługa klienta w wyżej wymienionych godzinach odbywać się będzie również na parterze budynku.


Komunikat w sprawie obsługi klientów Ośrodka

Z uwagi na nadal obowiązujący stan epidemii, obsługa klientów odbywa się w określonym reżimie sanitarnym, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa:

 • Obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos przez osoby załatwiające sprawy.
 • Dezynfekcja rąk w dostępnych podajnikach środka dezynfekującego.
 • Przy każdym stanowisku może przebywać 1 osoba.
 • Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wskazanych zaleceń.

Jednocześnie prosimy, by w miarę możliwości załatwiać większość spraw telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny z właściwymi Działami Ośrodka.
Szczegółowy wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej www.mopsostrowiec.pl w zakładce Kontakt


Wolontariat w wykonaniu najmłodszych

zdjęcie przedstawia grupę dzieci na tle baneru z napisem Ostrowiec Świętokrzyskim

Koordynator wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Katarzyna Kozińska, spotkała się z uczniami klasy 2 c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Ostrowieckim Browarze Kultury, na warsztacie o wolontariacie. Celem było przybliżenie zagadnień związanych z krzewieniem idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz dostrzeżenie własnych zasobów leżących w pasjach, zainteresowaniach oraz płynących z nich możliwości kreatywnego włączania się w działalność wolontarystyczną.
Dzieci podczas warsztatów wykazały się dużą wrażliwością i empatią. Efektem końcowym było wypracowanie ciekawych pomysłów działań wolontarystycznych na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska.

Dla tej grupy dzieci warsztaty były kontynuacją działań, bowiem w bieżącym roku szkolnym klasa 2 c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyła w programie „I ty możesz zostać wolontariuszem”.
Inicjatorem działań była Katarzyna Zięba, nauczycielka z PSP nr 1, która do współpracy zaprosiła Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Przez cały rok zbierali nakrętki dla podopiecznych PCK, karmę dla zwierząt dla schroniska, pieniądze na rzecz osób chorych, uczestniczyli w ogólnopolskiej zbiórce książek w kampanii „Zaczytani”, zbierali plastikowe nakrętki, gry i zabawki oraz drobne monety w ramach wsparcia fundacji „Bo w nas jest moc”.

Z wielkim zaangażowaniem dzieci prowadziły zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Podczas tych wszystkich akcji przekonały się, jak ważne jest pomaganie i ile korzyści daje osobie pomagającej.


Nowe wnioski na dodatek mieszkaniowy od 01.07.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), z dniem 01.07.2021 r. obowiązują nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Powyższe dokumenty można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Ośrodka na stronie Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne (pod adresem mopsostrowiec.pl/dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne) lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka od dnia 01.07.2021 r.


Zmiana organu prowadzącego świadczenie Dobry Start 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu ” Dobry Start” (300+) wnioski od 01.07.2021 r. będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Nieodpłatna rehabilitacja pocovidowa

Informujemy, że Ostrowieckie Centrum Medyczne ul. Iłżecka 31a w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi nieodpłatną rehabilitację pocovidową w trybie domowym.

Tel. 41 263 04 00


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

(więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/teleplatforma-pierwszego-kontaktu-tpk)


Ważna zmiana prawa – możliwe jest nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania

(więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/aktualnosci-zespolu-interdyscyplinarnego )