Program Czyste powietrze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, że w ramach programu ochrony powietrza oraz wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste Powietrze”, w ramach którego można skorzystać z dofinansowania w ramach:

W ramach w/w programów można uzyskać dofinansowanie przy wymianie urządzeń grzewczych (kotłów), montażu instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Gorąco zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do zapoznania się z w/w programami i skorzystania ze źródeł finansowania.