Program Czyste powietrze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, że w ramach programu ochrony powietrza oraz wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste Powietrze”, w ramach którego można skorzystać z dofinansowania w ramach:

W ramach w/w programów można uzyskać dofinansowanie przy wymianie urządzeń grzewczych (kotłów), montażu instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Gorąco zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do zapoznania się z w/w programami i skorzystania ze źródeł finansowania.


W związku z rozpoczęciem naboru wniosków przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do drugiej części Programu „Czyste Powietrze”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wydaje zaświadczenia o dochodach dla mieszkańców Ostrowca Św., zainteresowanych bezzwrotnymi dotacjami.
Zaświadczenia wydawane są na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane.

Żądanie można złożyć w MOPS osobiście – wrzucając do skrzynki podawczej przed budynkiem ul. Świętokrzyska 22, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

Do pobrania:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego