Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 800 137 200
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - godziny pracy

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne oraz lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne. Telefony odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. W soboty, niedziele i święta Platforma działa całodobowo. Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w:

  • angielskim,
  • rosyjskim,
  • ukraińskim.

TPK działa na podobnych zasadach, jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi obawy pacjenta, chory może skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny wystawi e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
  • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

W tym celu należy wejść na stronę:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/