Poradnictwo świadczone w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, że osoby, które korzystają z pomocy tutejszego ośrodka i  potrzebują pomocy psychologa mają możliwość skorzystania z usługi psychologicznej w siedzibie tutejszego Ośrodka , ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pokój nr 1.10,

Psycholog dla osób dorosłych

Porady dla osób z rodzin wieloproblemowych, w których występują konflikty, przemoc, zaburzenia emocjonalne, uzależnienia.

piątek 10.00 – 16.00

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Poradnictwo indywidualne dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, związane z traumą po separacji, rozwodzie rodziców, po stracie rodziców, problemami wychowawczymi itp.

wtorek i czwartek 15.00 – 17.00

Zapisy do specjalistów prosimy zgłaszać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Świętokrzyska 22, piętro IV lub telefonicznie pod nr tel. 41 276 76 00, od godz. 07.00 do godz. 15.00