Jak chronić swoje dane osobowe? UODO wyjaśnia

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych nakreślił kilka zasad, których stosowanie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych każdego użytkownika sieci i nie tylko. Wśród w/w zasad znalazły się:

 1. Rozważne udostępnianie danych o sobie w internecie.
 2. Nie wnoszenie zastawu w postaci własnych dokumentów, w szczególności prawa jazdy, dowodu osobistego czy paszportu.
 3. Uniknie przekazywania danych osobowych telefonicznie.
 4. Zachowanie rozwagi przy wypełnianiu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Należy pamiętać, że w dobie RODO należy posiadać widzę o administratorze danych, komu i w jakim celu są przekazywane dane.
 5. Unikanie wyrzucania dokumentów zawierających dane osobowe do śmieci.
 6. Używanie oprogramowania pozwalającego na trwałe usuwanie danych z wyrzucanych nośników danych.
 7. Używanie oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne.
 8. Zachowanie wzmożonej ostrożności w Internecie w szczególności w przypadku otwierania poczty elektronicznej i jej załączników od nieznanych osób.
 9. Okresowa zmiana hasła dostępu do komputera, poczty elektronicznej, systemów bankowości
  elektronicznej, sklepów internetowych.
 10. Nie podawanie wszelkich danych pozwalających na identyfikację użytkownika.
  Przestrzeganie w/w zasad nie tylko wpłynie na bezpieczeństwo własnych danych osobowych, ale przede wszystkim pozwoli na uniknięcie wejścia w posiadanie danych osobowych przez podmioty do tego nieupoważnione.
  Źródło:
  https://uodo.gov.pl/pl/file/2463