Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce-Zdroju