Piknik Rodzinny na osiedlu Ogrody

W dniu 18 maja 2019 r. w pobliżu kortu tenisowego na terenie osiedla Ogrody w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin odbył się „Piknik Rodzinny”, którego głównym organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Do organizacji pikniku jako Partnerzy, w ramach rozbudzania potencjału społecznego oraz szerzenia środowiskowej metody pracy socjalnej, włączyła się również społeczność lokalna wraz z Zespołem ds. Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaangażowanie tych osób w działania społeczne nie tylko doskonali posiadane przez nich kompetencje i umiejętności, ale pobudza ich aktywizację społeczną.
Dzięki współpracy naszych podopiecznych udało się szybko rozstawić niezbędny sprzęt i przyozdobić namioty balonami. W trakcie spotkania oslowcy rozdawali uczestnikom pikniku ulotki informujące o organizowaniu społeczności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkursach sprawnościowych. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem przygotowanych konkurencji nadzór sprawowały osoby, wyłonione z poszczególnych społeczności lokalnych. Najmłodsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogli rywalizować między sobą podczas: meczu z miotłami na wesoło, sprawnego pokonywania kolorowego tunelu czy też celnego rzutu piłeczką do tarczy. W chwili odpoczynku dzieci mogły rozbudzić pomysłowość i budować domki z klocków, kolorować rysunki, rozwiązywać zagadki czy też doskonalić sprawność ręki podczas pokonywania labiryntu w lustrzanym odbiciu. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu przygotowanych konkursów zostali nagrodzeni słodkimi prezencikami, a najbardziej aktywni kolorowymi maskotkami.
Spotkanie było wspaniałą okazją do wzmocnienia więzi wspólnotowych, poczucia solidarności społecznej oraz przeciwdziałania izolacji w środowisku.