Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej

W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020.

To 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych.
„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku.
W tegorocznej edycji rozszerzono dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej .
W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług.

Wobec powyższego na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Wnioski należy przesłać korespondencyjnie lub za pomocą platformy e-PUAP (z dopiskiem na kopercie Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres AL. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła wniosek w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”