Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018

 1. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2018
  od sierpnia 2018 – czerwca 2019 r.
 2. Produkty:
  • art. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy,
  • buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
  • art. skrobiowe (makaron jajeczny, kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana,
  • herbatniki maślane,
  • art. mleczne (mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • art. mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane – Romowie,
  • pozostałe grupy odbiorców tj. osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w ust. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).
 4. Sposób kwalifikowania
  • skierowanie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobom, które się zgłoszą i spełnią powyższe kryteria,
  • szczególnie pomoc żywnościowa przysługuje osobom, które korzystają z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zasadzie uzupełnienia,
  • Załącznik Nr 5 do wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. Pracownik socjalny wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana wypełnia załącznik 5B, wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana pracownikowi socjalnemu i MOPS nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym. Do osób bezdomnych stosuje się Załącznik Nr 6,który wypełnia OPL lub OPR (PKPS – Polski Komitet Pomocy Społecznej)
  • Od odbiorców końcowych nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie z żywności.
 5. Organizacje zajmujące się rozprowadzaniem żywności oraz wspieraniem akcji towarzyszących.
  • Federacja Polskich Banków Żywności;
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej;
  • Caritas Polska;
  • Polski Czerwony Krzyż.

Miejsca wydawania żywności będą podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa- 2014-2020-popz/