Programy i strategie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Św. na lata 2014-2021

pobierz

Gminny Program Wspierania Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 – 2020

pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021

pobierz

Program Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016-20120

pobierz