Karta Dużej Rodziny

karta dużej rodzinySkładanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., II piętro, p. 2.20, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Karta Dużej Rodziny realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz.1863 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017, poz.2449) z dnia 28 grudnia 2017 r.
Przepisy wprowadzają dla rodzin wielodzietnych ulgi, które będą gwarantowane ustawowo. Najważniejszymi z nich są ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 stycznia 2018 r. jest dostępna aplikacja na smartfony – mKDR.

Jak uzyskać mKDR?

  1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., II piętro pokój nr 2.20.
  2. We wniosku konieczne jest podanie  numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty.
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
  4. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
  5. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

Jeśli posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Zwolnienia z opłat za wydanie mKDR

Informujemy, że członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie jednocześnie Karty zarówno w formie tradycyjnej jaki elektronicznej w 2018 roku jest zwolniony z opłat.
Kolejnym przypadkiem zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych jest sytuacja, w której karta tradycyjna została wydana przed 31.12.2017 r., natomiast członek rodziny wnioskuje przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej.

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów przyznających uprawnienia zamieszczone są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl  oraz na stronie PUI Emp@tia

Do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny